Våre mål innen bærekraft og miljø

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får dekket våre behov, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Her kan du lese om Jokers mål innen bærekraft og miljø.

Bærekraft er et stort ord. Innerst inne handler det om at vi som mennesker og bedrifter driver våre virksomheter på en måte som er til å bære. At vi ikke overbelaster kloden og menneskene som lever på den. For hver og en av våre 470 butikker betyr dette at vi passer på vår egen arbeidsplass og våre medarbeidere, kundene våre og nærområdet vi er del av. At vi resirkulerer.
Reduserer matsvinn. Og at vi sørger for at minst mulig går ut på dato – enten det er mennesker eller melkekartonger.

Vi er avhengige av hverandre, både når vi snakker om kloden og om Joker-butikken på den lille øya, der det er en times fergetur til neste butikk. Først og fremst handler det om holdninger. Ingen kan nemlig gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

FNs bærekraftmål
Tre områder må ivaretas for at noe skal være bærekraftig: sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Og vi i Joker benytter disse målene aktivt i vår satsing på bærekraft.

Vi har satt ambisiøse mål for vårt arbeid, og retter innsatsen for en bærekraftig fremtid
der vi kan utrette mest. Våre kunder er blant annet opptatt av hvordan vi behandler
våre ansatte, at vi reduserer matsvinn og plastemballasje i våre butikker, og at vi tar dyrevelferd på alvor. I Joker har vi et mål om å redusere matsvinn med 70 % innen 2025 og dette skal blant annet skje med matredder-appene Throw No More og Too Good To Go. I tillegg skal vi legge til rette for energieffektiv panting, tilby resirkulerte handleposer, gjenbruksnett og mye,
mye mer! Under kan du lese mer om våre konkrete mål for 2025.

Mål innen miljø og klima - Innen 2025 skal vi:

 • Redusere matkastingen med 70 %
 • Redusere energiforbruket med 25 % og jobbe for å bli klimanøytral innen 2030
 • Ikke ha utslipp av drivhusgasser fra lekkasjer i kjøle- og fryseanlegg, ved å bytte ut HFK anlegg til CO2-anlegg, Plug-in eller Waterloop
 • Kjøpe opprinnelseskvoter på fornybar energi, fortrinnsvis fra vann- eller havkraft, tilsvarende 50 % av vårt energiforbruk
 • Ikke kaste kjøtt
 • Sikre avfallet vårt nytt liv ved å kildesortere bedre og øke sorteringsgraden
 • Sikre at matavfallet vårt brukes til produksjon av biogass eller dyrefor

Mål innen sunnhet og folkehelse - Innen 2025 skal vi:

 • Gjøre det lettere for våre kunder å velge sunne og bærekraftige matvarer
 • Vi skal øke salget av næringsstoffer som er sunne og redusere salget på næringsstoffer som er usunne:

- Mer av: frukt/grønnsaker, fisk/sjømat, grove brød
- Mindre: salt, sukker, mettet fett, rødt kjøtt

 • Vi skal øke andelen av sertifiserte merkeprodukter
  (Vegansk, Økologisk, Nøkkelhull, Fairtrade, MSC, FSC, Svanemerket)
 • Vi skal bruke butikkenes nærmiljø til å fremme fysisk aktivitet

Mål innen mennesker og mangfold - Innen 2025 skal vi:

 • Sikre levende lokalsamfunn ved å være til stede i alle deler av landet
 • Inkludere arbeidstakere som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet
 • Ha en jevn kjønnsfordeling på tvers av organisasjonen 
 • Sikre fremtidig kompetanse på våre butikker ved å bidra til at flere oppnår fagbrev som er relevante for oss
 • Jobber for at vi blir mer mangfoldig slik at vi speiler samfunnet på en god måte

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Status på bærekraftsmålene
Noen av målene har vi allerede nådd og noen er vi kommet et stykke på vei mot. Andre mål gjenstår det langsiktig arbeid for å oppnå. Rent overordnet handler det hele om hvordan vi kan drifte butikkene på en måte som gjør at verden ser litt bedre ut enn den gjør i dag. Tiltakene våre skal bidra til en mer bærekraftig hverdag. På våre nettsider kan du følge status på målene jevnlig frem mot 2025. 

Relatert innhold

Joker skal redusere matsvinn med 70 prosent

Joker skal redusere matsvinn med 70 prosent

I Joker har vi en ambisiøs målsetning om å redusere matkasting med 70 % innen 2025*. Her kan du lese mer om tiltakene vi har satt i gang med for å nå målet.

Les mer her
Too Good To Go hos Joker

Too Good To Go hos Joker

Joker samarbeider med matredder-appen Too Good To Go. Sammen med våre kunder ønsker vi å redusere matsvinn ytterligere!

Les mer her om hvordan du enkelt kan bruke Too Good To Go her
Nå har vi reddet mer enn 900 tonn dagligvarer

Nå har vi reddet mer enn 900 tonn dagligvarer

Siden Joker startet samarbeidet med Throw No More er over 900 tonn dagligvarer reddet som tilsvarer ca 3 311 756 varer solgt.

Les mer her
Se etter Nyt Norge-merket i butikken

Se etter Nyt Norge-merket i butikken

Vi anbefaler Nyt Norge-produkter fordi norsk mat både er god, trygg og kortreist.

Les mer her