Hva betyr de ulike merkeordningene i butikken?

Joker har et mål om å øke andelen av alle sertifiserte produkter i våre butikker. Merke- og sertifiseringsordninger stiller krav til produktet eller måten det er produsert på, og dette kan være av hensyn til miljø, arbeidsforhold eller helse.

For å gjøre det lettere for forbruker å tilpasse seg en bærekraftig livsstil, velger mange leverandører å merke sine produkter med merkeordninger som stiller krav til produktet eller måten dette er produsert på. Men hva betyr de ulike ordningene, og hvordan ser de ut?

Merkeordninger for å fremme helsen:

Asthma Allergy Nordic:Astma.JPG
Når du ser dette symbolet kan du være sikker på at produktet ikke inneholder parfyme og at det er gjennomført en kritisk vurdering av innholdet.
Produkter med Asthma Allergy Nordic-logoen anses å være gunstige for de som lider av astma, allergi eller annen følsomhet - og for alle andre som ønsker å unngå parfymer og allergener.


Nøkkelhullet:Nøkkelhullet.JPG

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning for matvarer. Merkeordningen skal gjøre det enkelt å velge sunnere matvarer som inneholder mer fiber og fullkorn og mindre fett, sukker og salt.
Innenfor hver matvaregruppe er det satt ulike kriterier for innholdet av disse næringsstoffene.


Oeko-Tex - Trygge TekstilerOeko-Tex.JPG

Produkter merket med Trygge Tekstiler skal ikke inneholde allergifremkallende- eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktene er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm. Du finner merket på tekstiler som klær og håndklær.

Sertifiseringer for å beskytte miljøet:

FSC-merket:FSC.JPG
FSC-merket stiller krav om at skogdriften produktet stammer fra ikke fører til avskoging, at hogsten forgår kontrollert og tar hensyn til lokalbefolkning.


Debio:Debio.JPG
Debio-merket er det offisielle norske økologimerket og gir en garanti for at en vare er økologisk
dyrket.


Svanemerket:Svane.JPG
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanen stiller miljøkrav til produkter i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet som avfall.


MSC:MSC.JPG
MSC (Marine Stewardship Council) er et miljømerke for fisk- og sjømatprodukter. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiskeri.


ASC (Aquaculture Stewardship Council):ASC.JPG
ASC er et miljømerke for oppdrettsfisk og oppdrettssjømat. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig oppdrett.

Sertifiseringer for å fremme rettferdig handel:

Rainforest Alliance:RFA-logo.JPG
Rainforest Alliance er en internasjonal ideell organisasjon som jobber i skjæringspunktet mellom næringsliv, jordbruk og skog. Målet er å gjøre bærekraftig virksomhet til den nye normalen. Rainforest Alliance jobber for å beskytte skogene, forbedre levebrødene til bønder og skogssamfunn, fremme deres menneskerettigheter og redusere klimakrisen.

UTZ:UTZ.JPG
UTZ er en merkeordning for rettferdig handel. For å bli UTZ-sertifisert må produksjonen oppfylle krav til sosiale forhold (blant annet er barnearbeid forbudt), miljø og jordbruks- og bedriftspraksis. I 2020 slo UTZ seg sammen med Rainforest Alliance, derfor vil UTZ-merket bli erstattet av Rainforest Alliances symbol.

Fairtrade:Fairtrade-logo.JPG
Gjennom krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.


Joker har et mål om å øke andelen av alle sertifiserte produkter i samtlige varekategorier i forbindelse med vårt bærekraftstrategi frem til 2025.