Personvern

 JOKER personvernerklæring  

Handler du hos JOKER i fysisk butikk eller i vår nettbutikk, tar kontakt med oss eller besøker våre nettsider kan vi behandle opplysninger om deg. Vi vil behandle slike opplysninger i tråd med personvernlovgivning og andre relevante lover, som for eksempel bokføringsloven.   

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilket rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.  

Om JOKER AS   

Etter personvernlovgivningen er JOKER AS behandlingsansvarlig for tjenester beskrevet her.  JOKER er en del av Kjøpmannshuset AS som er et heleid selskap i NorgesGruppen med adresse JOKER AS, Postboks 330 Skøyen, 0213 Oslo. Kjøpmannshuset har organisasjonsnummer 977 263 646.
Kontaktopplysninger: Tlf. 21 61 20 00, e-post: nettside@Joker.no.    

Butikkselskapene tilsluttet Joker tilbys en rekke fellestjenester, men kan også gjøre egne valg. Det påvirker behandlingsansvaret. 

For fellestjenester har Joker og butikkselskapet felles behandlingsansvar. Ansvaret fordeler seg slik: 

  • Joker har ansvar for at kjedens fellestjenester og rutiner for butikkdrift, betaling og kjøpstransaksjoner er i samsvar med personvernlovgivningen. Joker har ansvar for at fellestjenestene ivaretar personvernet, og kan behandle opplysningene for å gi støtte til butikkselskapet og til kjededriften. 
  • Det enkelte butikkselskap har ansvar for den lokale behandlingen av personopplysninger, og å følge rutiner for fellestjenestene. 

For andre butikkspesifikke løsninger har butikkselskapet alene behandlingsansvar. Dette gjelder tjenester og løsninger valgt i tillegg til eller i stedet for fellestjenester fra Joker. For personopplysninger og behandlinger i butikkspesifikke løsninger har butikkselskapet alene det hele behandlingsansvaret. 

Behandlingsansvar i delvis selvbetjente butikker 
I delvis selvbetjente butikker har butikkselskapet alene behandlingsansvar for personopplysninger behandlet i de unike selvbetjeningsløsningene, mens det for fellestjenester til butikkdrift, betaling og transaksjoner er felles behandlingsansvar med Joker. Les mer om løsningene i delvis selvbetjente butikker lenger ned i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål rundt de selvbetjente løsningene, må du kontakte den enkelte butikk. Her finner du kontaktinformasjon til butikkene. 

JOKER er Trumf-partner   

Som Trumf-medlem sparer du Trumf-bonus når du handler i våre fysiske butikker og i nettbutikken.  For dette må Trumf og JOKER utveksle opplysninger. For markedsføring og kommunikasjon fra JOKER har JOKER og Trumf felles behandlingsansvar.  Les mer i avsnitt A. 

Handel i fysisk butikk   

Når du handler i fysisk butikk og betaler med kort, må vi behandle dine kortopplysninger for å gjennomføre avtalen om kjøp. Er du Trumf-medlem behandler vi opplysninger om ditt medlemskap. Vi har også kameraer i en rekke av våre butikker. Les i avsnitt B. 

Privat kjøp i JOKER Nettbutikk 

JOKER Nettbutikk er et tilbud til privatpersoner som ønsker å handle dagligvarer på nett. Du kan handle som Trumf-medlem eller som gjest. Les mer i avsnitt C.  

Digitale reklamasjoner på kjøp hos Joker 

Joker tilbyr deg som er Trumf-medlem muligheten til å reklamere digitalt via kjøpshistorikken/Mine kvitteringer på joker.no eller i Joker-appen, og få utbetalt kompensasjonen i Trumf-bonus. Les mer om dette i avsnitt D. 

Netthandel for bedrift   

Joker Netthandel for bedrift er et tilbud til privatpersoner som ofte handler dagligvarer på vegne av en bedrift eller organisasjon. Les mer i avsnitt E. 

Joker handleapp  

Laster du ned Joker Handleapp kan du handle i Joker Nettbutikk og bygge handlelister, på samme måte som på joker.no. Les mer i avsnitt F. 

Nettsidene www.Joker.no   

På Joker.no får du informasjon, tilgang til våre nettbutikk-tjenester og mulighet for å kontakte oss eksempelvis gjennom skjema for å registrere henvendelser. Du kan logge inn med Trumf. Les mer i avsnitt G. 

Sosiale medier – Facebook og Instagram   

JOKER er aktiv på sosiale medier. Les mer i avsnitt H. 

Hvem utleverer JOKER personopplysninger til    

JOKER kan levere personopplysninger til andre behandlingsansvarlige dersom lovgrunnlag er til stede. Les mer i avsnitt I. 

Hvem behandler personopplysninger på vegne av JOKER   

Vi bruker databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne. Behandlingen er regulert i databehandleravtaler. Les mer i avsnitt J.  

Dine rettigheter   

Du har rettigheter til dine personopplysninger etter personvernlovgivningen. Les mer i avsnitt K. 

Klager  

Du kan klage over behandling av personopplysninger til JOKER. Du kan også klage til Trumf dersom det gjelder Trumf-medlemskapet. Les mer i avsnitt L. 

Endringer  

Endringer i behandlinger vil beskrives i personvernerklæringen, tilgjengelig på Joker.no. 

A: JOKER er Trumf-partner

Les mer om dine fordeler hos JOKER fordi JOKER er Trumf-partner.  

For å oppfylle avtalen om Trumf-bonus må Trumf utlevere en identifikator unikt for ditt medlemskap til JOKER slik at du kan gjenkjennes som medlem, og JOKER må på sin side utlevere opplysninger om kjøpet til Trumf. JOKER og Trumf har hver for seg selvstendig behandlingsansvar for utleverte opplysninger. Les gjerne mer om Trumfs vilkår og personvernerklæring.   

For markedsføring i nyhetsbrev fra JOKER, og på JOKERs nettsider har Trumf og JOKER felles behandlingsansvar. JOKER har ikke innsyn i opplysninger om det enkelte medlem, men bestemmer markedsføringens innhold, tidspunkt og kriterier, mens Trumf har ansvar for selve opplysningene og for at behandlingsgrunnlaget er i orden.

Merk:    
Dersom du har delavtale om Joker Glad kan du få nyhetsbrev på e-post og/eller SMS fra Joker, i rollen som Trumf-partner, med grunnlag i vår felles interesse i å gi deg fordeler etter denne avtalen. Har du ikke slik delavtale vil du bare få nyhetsbrev dersom du har samtykket til dette.  Du kan alltid endre dine kommunikasjonsinnstillinger som innlogget på joker.no eller trumf.no.  

Har du samtykket til kommunikasjon fra oss gjennom andre medier som Facebook, Instagram, vg.no kan din e-postadresse bli sammenstilt mot kundelister i disse medier for å identifisere deg og gi deg relevante annonser, bonuskampanjer og informasjon. Eksempler på andre medier er nettaviser som VG/Aftenposten/Dagbladet/lokalaviser, Google eller Facebook. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke på trumf.no eller Joker.no.   

På Joker.no kan du logge inn med Trumf. For å beskytte dine opplysninger benyttes totrinns pålogging. Har du logget inn, viser Trumf deg bonussaldo, profil- og JOKER-relaterte opplysninger gjennom tekniske grensesnitt. JOKER kan tilpasse nettsidens øvrige innhold i samsvar med dine Trumf-innstillinger.

B: Handel i fysisk butikk

Vi bruker betalingsløsninger som møter gjeldende sikkerhetskrav (PCI-DSS-sertifisering). Butikken ser ikke dine kortopplysninger, annet enn når manuelle kortbetalingsløsninger unntaksvis må benyttes. Det kan skje når betalingsløsningene ikke fungerer.   

JOKER lagrer kjøpstransaksjoner i fem år slik bokføringsloven krever.   

Fra tid til annen kan vi ha konkurranser/premiering i butikken, for eksempel ved at du noterer navn og telefonnummer på kvittering. Opplysningene vil bare bli brukt til å trekke en vinner, og blir makulert etter at konkurransen er over. Navn på vinner vil bli lagret for dokumentasjon.  

Kamera i butikk: 

I en rekke av våre butikker er det installert overvåkingskamera. 

Bruk av kameraopptak skal sammen med butikkens øvrige sikringstiltak bidra til å forebygge, forhindre og eventuelt oppklare kriminelle forhold. Handlinger som kan medføre alvorlige. konsekvenser for våre kunder og ansatte har høy prioritet, beskytte liv og helse. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse.  

Innsyn og sletting av opptakene behandles i tråd med personopplysningsloven og butikkens interne rutiner. Kameraopptak lagres i inntil 90 dager.  

Aldersbestemte varer i selvbetjeningskasser:  

For at du skal kunne handle aldersbestemte varer, som alkohol og tobakk, i våre selvbetjeningskasser, bruker vi en løsning for kontroll av alder som tar utgangspunkt i ditt fingeravtrykk. Løsningen genererer og lagrer en unik kode, eller token, ut fra egenskaper ved fingeravtrykket. Selve fingeravtrykket lagres ikke.  Det er ikke mulig å gjenskape fingeravtrykket fra lagret informasjon, og vi har ingen kunnskap om personen bak tokenet – vi vet bare at personen har riktig alder.  Løsningen har vært behandlet både i Datatilsynet og i Personvernnemnda, og er av Personvernnemnda blitt vurdert til å ikke være behandling av personopplysninger. Du kan lese om selve løsningen, og Personvernnemndas vurdering her. 

Kontroll av alder basert på lagret token er bare tilgjengelig for deg i den butikken du registrerte deg. 

Særlig om besøk i delvis selvbetjent butikk: 

Delvis selvbetjente butikker benytter tekniske løsninger som gjør det mulig å drive butikken uten betjening, og har åpent 365 dager i året, 24 timer i døgnet. For å kunne tilby handel uten betjening benyttes tilpassede tekniske løsninger for adgangskontroll og kameraovervåkning. Butikkene har en berettiget interesse i å tilby trygg handel i butikken, beskytte verdier og møte lovkrav til for eksempel salg av aldersbestemte varer. For adgangskontroll må kunder bruke betalingskort med PIN-kode for å komme inn. Det reserveres én krone, men beløpet belastes ikke.  kortutsteder sletter reserveringen etter 90 dager.  Deler av kortnummeret lagres ut fra den berettigede interesse i å kunne kontrollere hvem som har kommet inn i butikken, for eksempel ved mistanke om brudd på betingelsene for å benytte butikken. Opplysningene lagres i 90 dager. Dersom vilkårene for bruk av butikken brytes, kan kortet ditt sperres slik at du ikke får tilgang til butikken. Opplysningene om blokkeringen slettes når saken avsluttes eller senest innen ett år.  

For overvåking benyttes kamera. Ett kamera er plassert utenfor inngangen og et antall kameraer overvåker besøkende i butikken. Kamera i sanntid benyttes ut fra vår berettigede interesse i å kunne tilby kundeservice eller avklare situasjoner som krever handling der og da. Kameraopptak benyttes for å kunne oppklare særlige hendelser, typisk misligheter og eventuelle HMS-situasjoner. Opptak fra butikken lagres i 90 dager, og opptak fra inngangen lagres i 7 dager.  

Har du behov for å snakke med kundeservice, vil du finne knapper ulike steder i butikken for slik kommunikasjon. Taleopptak lagres normalt ikke.   

Skal du handle aldersbestemte varer, kan du benytte tale og kamera-funksjoner for å kontakte kundeservice for alderskontroll. I butikken er det også løsninger slik at du kan lagre en kode («token») basert på ditt fingeravtrykk, slik at du ved senere tilfeller kan handle slike varer med fingeravtrykk, selvbetjent. Merk at det er ikke selve fingeravtrykket som lagres, bare en unik utledet kode uten knytning til en identifisert person i systemet. 

Joker Glad 

Joker Glad er en bonusavtale i fordelsprogrammet Trumf, der Joker gir deg ekstra bonus på alle dagligvarer på mandager. Joker registrerer at du har en slik avtale på kjøpstransaksjonen. For øvrig har Joker bare tilgang til anonymiserte og aggregerte opplysninger om medlemmer med slik bonusavtale.  

C: Privat kjøp i JOKER Nettbutikk

Formålet med behandlingen av personopplysninger  

JOKER Nettbutikk er tilgjengelig via Joker.no. For å ta imot ordre og levere varer må JOKER behandle opplysninger om deg. JOKER behandler personopplysninger også for å møte lovpålagte krav.  

JOKER kan bruke innsamlede opplysninger i analyse, ut fra en berettiget interesse i å forstå kundebehov, optimalisere butikkdrift, bedre brukeropplevelsen, og å hindre misbruk og feil.   

Hvilke opplysninger samles inn  

Når du handler som Trumf-medlem, behandler vi allerede registrert informasjon om deg; ditt navn, adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer. Dersom du ikke er Trumf-medlem, er dette opplysninger du må oppgi ved bestilling. Disse opplysningene blir knyttet til ordren i JOKER Nettbutikk. I tillegg lagres det ved hver ordre utleveringstidspunkt, leveringsmetode og beløp.   

Den endelige kvitteringen lagres også.  

Ved hjemleveranse eller utlevering av varer i butikk lagres mottakers signatur. Har du aldersbestemte varer i bestillingen, lagres utført kontroll. For alkohol lagres alder på mottaker, og mottakers ID og signatur lagres som bekreftelse på at utlevering har foregått i henhold til regelverk.  

I en overgangsperiode vil vi ha to betalingsleverandører i Joker nettbutikk, PayEx og Aera. 

PayEx: 

Er du Trumf-medlem kan du registrere ofte brukte betalingskort. Joker nettbutikk vil da lagre de fire siste sifrene i kortet, men ikke øvrige detaljer. Detaljer som navn på kortholder, kortnummer, CVC kode, utløpsdato og kortets referanse-ID lagres hos vår betalingsleverandør PayEx, som tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav og er PCI DSS-sertifisert. Du kan selv slette eventuelle lagrede kort. 

Aera: 

Er du Trumf-medlem kan du lagre informasjon om betalingskort for en raskere handel. Dette innebærer at kortnummer og utløpsdato, samt Trumf medlemsid og en Aera kunde-ID blir lagret hos vår betalingsleverandør Aera. Joker nettbutikk bruker Trumf medlemsID som identifikator når en kunde skal benytte seg av et lagret betalingskort. Aera tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav og er PCI DSS-sertifisert. Du som kunde kan selv slette eventuelle lagrede kort. 

 Hvordan bruker JOKER AS dine opplysninger  

Vi behandler dine opplysninger for å gjennomføre en avtale om kjøp, betaling og levering. Når ordren legges, behandles kortopplysninger for å verifisere betalingen. Det gjøres en reservasjon av beregnet beløp på ditt kort. Når varene er plukket og vektvarer beregnet, belastes kortet med faktisk beløp.   

Er du innlogget Trumf-medlem vises dine kontaktopplysninger, bonuspoeng, ofte kjøpte varer, ordrer lagt i nettbutikken inntil 12 måneder tilbake, dine kuponger, og eventuelt framtidige kjøp dersom du har lagt inn slike. Har du som Trumf-medlem sagt ja til tilpassede tjenester (profilering) vil vi kunne tilpasse handleopplevelsen til deg.    

Oppdager vi at varer må trekkes tilbake for eksempel av hensyn til helse og sikkerhet, kan det bli nødvendig for oss å kontakte deg. Da bruker vi dine kontaktopplysninger kombinert med opplysninger om kjøp. I alvorlige tilfeller vil vi kunne være forpliktet etter lov til å gjøre dette. I mindre alvorlige tilfeller er det i vår interesse å gi slik informasjon for å gi god kundeservice.  

Lagring  

Vi lagrer opplysninger for å kunne levere i henhold til avtale. Kvitteringer lagres i fem år i tråd med krav fra bokføringsloven. Dine ordrer (bestillinger) lagres i tre år for analyseformål. Deretter anonymiseres opplysningene, for videre bruk i analyse.   

Dersom du ber om å få dine opplysninger slettet fra JOKER Nettbutikk, må vi likevel beholde kjøpstransaksjoner i henhold til bokføringslovens krav.  

Utleveringer    

JOKER er Trumf-partner. Når du logger inn med Trumf, så utleverer Trumf kontaktopplysninger, ofte kjøpte varer og eventuelle fordeler til JOKER for å forenkle registreringen og brukeropplevelsen.  For at du skal Jokere Trumf-bonus på ditt kjøp utleveres kjøpstransaksjonen fra JOKER til Trumf. Utleveringene er regulert i avtale, og partene har hver for seg behandlingsansvar for mottatte opplysninger.   

JOKER kan være rettslig forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter. JOKER gir ikke personopplysninger til andre, med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for dette.

D: Digitale reklamasjoner på kjøp hos Joker

Joker tilbyr deg som er Trumf-medlem muligheten til å reklamere digitalt via kjøpshistorikken/Mine kvitteringer på spar.no eller i Joker-appen, og få utbetalt kompensasjonen i Trumf-bonus. Dette gjelder kjøp gjort i Joker netthandel eller i Joker sine butikker. Dersom du reklamerer via kundeservice, kan de også benytte seg av løsningen og utbetale kompensasjonen som Trumf-bonus. Du kan følge status på reklamasjonen i kjøpshistorikken og i informasjon som sendes deg på e-post. Informasjon om vare, butikk, årsak til reklamasjon, beløp, kjøpstidspunkt og status på reklamasjonen lagres på din Trumf-profil.

Reklamasjoner som ikke tilfredsstiller kravene til kompensasjon slettes etter 12 mnd. Reklamasjoner som får godkjent en kompensasjon oppbevares i 5 år i henhold til bokføringsloven. For reklamasjoner har Joker og Trumf et felles behandlingsansvar. Muligheten til digital reklamasjon tilbyr vi ut fra vår berettigede interesse i å forenkle reklamasjonen for medlemmer og effektivisere kundebehandlingen. Joker vil også kunne kontakte de som ofte benytter seg av reklamasjonsmuligheten, som ledd i vår berettigede interesse i å utføre forbedringsarbeid. 

E: Netthandel for bedrift  

Formålet med behandlingen av personopplysninger.  

JOKER Nettbutikk er tilgjengelig via Joker.no for privatpersoner som handler på vegne av en bedrift. For å ta imot ordre og levere varer må JOKER behandle opplysninger om deg. JOKER behandler personopplysninger også for å møte lovpålagte krav.  

Vi kan sende deg nyhetsbrev og markedsføring, forutsatt at du har samtykket til det.  Kommunikasjon og tilbud kan tilpasses deg. Enkel tilpasning gjør vi ut fra vår berettigede interesse om å være relevante for deg. Det kan være tilbud om produkter du har kjøpt før, eller informasjon relevant for der du bor. Mer avansert tilpasning forutsetter ditt samtykke. Et eksempel er markedsføring av produkter du ikke har kjøpt før, fordi din kjøpshistorikk kan indikere dette.   

Vi behandler også personopplysninger for å møte lovkrav, som bokføringslovens krav til lagring av kjøpstransaksjoner i fem år. Avidentifiserte personopplysninger kan bli brukt for analyseformål, for å optimalisere butikkdrift og bedre brukeropplevelsen.  

Melding til bedrifter om tilbaketrekking av produkter kjøpt i butikk eller på nett 

For å sende melding om produkter som skal trekkes tilbake, må vi benytte opplysningene om bedriftens kontaktperson. For tilbaketrekkingen har NorgesGruppen ASA og Kjøpmannshuset AS felles behandlingsansvar. NorgesGruppen ASA har ansvar for forarbeidet og å sende ut meldinger til kontaktpersonene i berørte bedrifter. Kjøpmannshuset AS har ansvar for å gjøre tilgjengelig opplysninger om kjøp og bedriftskontakt, og er avsender av meldingene. Har du spørsmål om personvern ved ordningen, kan du kontakte personvern@norgesgruppen.no / nettside@joker.no 

Hvilke opplysninger samles inn  

Når du oppretter en brukerkonto, registrerer du egne personopplysninger: navn, e-post, og mobiltelefon. I tillegg registreres leveringsadresse, bedriftens organisasjonsnummer og avdeling (valgfritt). Ved hjelp av organisasjonsnummeret hentes firmanavn, og adresse fra Brønnøysundregisteret. Har du NorgesGruppens bedriftskort kan du oppgi kortnummeret, og da vil bedriftens organisasjonsnummer, navn og kontaktopplysninger bli hentet fra bedriftskortkunderegisteret.   

Opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtale om kjøp. Du kan ikke endre organisasjons-nummer når dette er fylt inn. Annen automatisk innlest informasjon om bedriften kan redigeres.  

Når du legger inn en ordre, lagres kjøpet ditt med navn, leveringsadresse, utleveringstidspunkt og metode for levering. Det gjøres en reservasjon av beregnet beløp på ditt kort. Når varene er plukket og vektvarer beregnet, belastes kortet ditt med faktisk beløp.  

Ved levering på døren eller utlevering av varer i butikk lagres mottakers signatur. Har du aldersbestemte varer i bestillingen, lagres utført kontroll. For alkohol lagres alder på mottaker, og mottakers ID og signatur lagres som bekreftelse på at utlevering har foregått i henhold til regelverk.  

Hvordan bruker JOKER personopplysningene  

Vi behandler personopplysningene for å gjennomføre en avtale om kjøp, betaling og levering. Ved kjøp med kort behandles kortopplysninger for å kunne verifisere betalingen. Dine samtykker, tidligere kjøp og planlagte ordre lagres for å kunne administrere kundeforholdet.   

Har du samtykket til markedsføring kan vi sende deg nyhetsbrev på e-post/SMS. Har du samtykket til profilering brukes din kjøpshistorikk og handlekurv for tilpasset kommunikasjon, for eksempel gjennom produktforslag underveis i handelen eller som markedsføring av tilbud og tilpasning av tjenesten generelt.   

Lagring  

Kjøpstransaksjoner lagres i fem år i tråd med krav fra bokføringsloven. Forøvrig lagres opplysninger for å kunne levere tjenesten. Når formålet ikke lenger er tilstede slettes opplysningene. Ber du om å få slettet en brukerkonto, må vi likevel beholde kjøpshistorikk i henhold til bokføringslovens krav.  

Utlevering  

Når du logger på med innloggingsdetaljene dine (brukernavn og passord) for å handle på andre nettbutikker for bedrift i NorgesGruppen, utleveres kontaktopplysninger mellom nettbutikkene. Kjøpshistorikk utleveres ikke. Partene har selvstendig behandlingsansvar for utleverte opplysninger.  

F: Joker Handleapp

For kommunikasjonen til Trumf-medlemmer har Trumf og Joker felles behandlingsansvar: Trumf har ansvar for personopplysninger og behandlingsgrunnlag mens Joker har ansvar for innholdet. 

Du kan logge inn med Trumf på appen. Da er du innlogget i ett år så framt du ikke aktivt logger ut. Er du innlogget, viser Trumf, gjennom tekniske grensesnitt, relevante medlemsopplysninger som for eksempel bonussaldo, kuponger og kontaktopplysninger. 

Som innlogget bruker av Joker app og joker.no får du muligheten til å opprette, endre og slette dine egne handlelister. For at vi skal kunne presentere dine lister for deg, må vi lagre disse sammen med en identifikator som knytter deg til handlelistene. I tillegg gir vi deg mulighet til å markere oppskrifter som favoritt-oppskrifter. Av samme årsak som for handlelister, trenger vi å lagre hvilke oppskrifter du har markert som favoritter, sammen med en identifikator om deg. Hensikten er å skape en bedre opplevelse når du bruker joker.no og app. 

Du kan samtykke til push-varsler. Da opprettes en nøkkel som kan identifisere din app, og slik at vi kan logge din bruk av push-varsler. Varslene får du bare når du er innlogget. Varslene og bruk av push-statistikk tilpasses de valgene du har gjort for ditt Trumf-medlemskap. Du kan når som helst trekke ditt samtykke i appens innstillinger. Sier du nei til push-varsler i telefonens innstillinger, overstyrer dette innstillingene i appen, og du vil ikke få push-varsler gjennom Joker. 

Logger fra app-aktivitet lagres for å avdekke feilsituasjoner og misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre forbedringer. Det er i vår og din interesse at nettsidene fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas.

G: Nettsidene www.Joker.no

Som Trumf-partner kan JOKER tilpasse nettsidene til deg som er innlogget i samsvar med dine Trumf-innstillinger. Formålet er å gi deg en bedre brukeropplevelse og forståelse av de fordeler JOKER kan gi deg som Trumf-partner. For innloggede vises Trumf bonussaldo, profil- og JOKER-relaterte opplysninger ved hjelp av tekniske grensesnitt. Du forblir innlogget i 365 dager dersom du ikke aktivt logger ut. Du har tilgang til din Trumf-konto, men skal du endre kontoinnstillinger i Trumf kreves som hovedregel ny pålogging hvis det har gått mer enn 24 timer siden du logget inn.   

Sender du inn en henvendelse til oss behandler vi kontaktopplysninger, de opplysninger du oppgir og opplysninger nødvendig for å gi deg svar. Normalt slettes henvendelser etter 12 måneder.    

Logger fra nettsideaktivitet lagres for å avdekke feilsituasjoner og misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre forbedringer. Det er i vår og din interesse at nettsidene fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas.  

Joker benytter PIWIK PRO for anonymisert nettstedsanalyse. PIWIK setter noen få informasjonskapsler gjennom din nettleser for å få dette til å fungere. Ved hjelp av informasjonskapslene samler PIWIK inn opplysninger om din bruk av nettsidene våre. Opplysningene lagres anonymisert, uten å identifisere deg, og Trumf mottar bare oppsummert statistikk for nettstedet. Eksempler på hva slik statistikk gir svar på, er hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider de besøker og hvor lenge de er inne på nettsiden. Brukerstatistikken lagres i 24 måneder, men er ikke personidentifiserbar. 

Besøkendes IP-adresser anonymiseres før lagring. Se listen for hvilke informasjonskapsler som settes av PIWIK her.  

H : Sosiale medier – Facebook og Instagram 

JOKER har selskapsside på Facebook. Der kan Facebook-brukere kan gi kommentarer, og vi kan lansere kampanjer og konkurranser. Når du besøker siden kan personopplysninger om deg bli behandlet. Dersom ditt innlegg framstår som en henvendelse så vil JOKER kundeservice gi deg tilbakemelding. Fra tid til annen legger JOKER ut konkurranser hvor en vinner skal kåres, og vi vil også for dette måtte behandle personopplysninger om deg. Vi har tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på siden gjennom standard Facebook-verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare, kåre en vinner eller annen behandling som framgår av aktiviteten på siden. Sender du oss en melding via Facebook Messenger som inneholder personopplysninger, vil disse bli lagret i din Messenger-historikk.  Vær oppmerksom på at du som Facebook-bruker må forholde deg til Facebooks vilkår og personvernerklæring når du besøker våre Facebook sider og for eksempel legger ut innlegg. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.   

JOKER har også en Instagramprofil som brukes til markedsføring. Vi behandler ingen persondata ved bruk av denne profilen, annet enn dersom du som bruker sender JOKER en direktemelding. Oppgir du der personlige opplysninger, blir dette liggende i chatfunksjonen i Instagram. 

I: Hvem utleverer JOKER personopplysninger til  

JOKER utleverer kjøpsopplysninger til Trumf for at Trumf-medlemmer skal få Trumf-bonus.   

Har du opprettet konto for å handle som privatperson på vegne av bedrift, så kan du bruke pålogging også for andre Nettbutikker for bedrift-tjenester i NorgesGruppen. Da utleverer JOKER kontaktopplysningene til den nye nettbutikken, for at du skal slippe å registrere disse på nytt.  

JOKER kan utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter og eventuelt andre dersom behandlingsgrunnlag foreligger. Det kan for eksempel være etter begjæring fra politiet.  

 J: Hvem behandler personopplysninger på vegne av JOKER

JOKER bruker følgende databehandlere:  NorgesGruppen Data, for drift av nettsider og underliggende datasystemer. NorgesGruppen Data har databehandlere i India med fjerntilgang, mens selve dataene er lagret i Norge. For å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå brukes standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen 

Trumf AS, for analyse, e-postutsending mm.  

Nets, PayEx og Aera for betalingstjenester.   

ZoopIT for IT brukt for utlevering av varer bestilt gjennom nettbutikk.  

Ulike transportører for å levere nettbestillinger avhengig av hvor du bor.    

PIWIK PRO, for analyse av trafikk på Joker.no.  

Mat-Norge, for de unike løsningene for delvis selvbetjente butikker (adgangskontroll, kamera i sanntid og for opptak, tale og løsninger for kundeservice).  

Nets, for identifikasjon ved adgangskontroll, som underleverandør til Mat-Norge.

K: Dine rettigheter  

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). 

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.  

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter overfor JOKER kan du kontakte kundeservice på nettside@Joker.no. Hvis henvendelsen gjelder Trumf-medlemskapet, kontakt kundeservice@trumf.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.  

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter overfor en delvis selvbetjent butikk i Joker, ta kontakt med butikken direkte. Her finner du kontaktinformasjon til de delvis selvbetjente butikkene.  Butikken besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på Datatilsynets nettside.

L: Klager 

Dersom du mener at JOKERs behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du bruke kontaktskjemaet på www.JOKER.no – merk henvendelsen med Personvern.     

Er du Trumf-medlem kan du også klage til Trumfs personvernombud på personvernombud@trumf.no.   

Klage kan også rettes til Datatilsynet. 
Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet her Datatilsynet - personvern og informasjonssikkerhet | Datatilsynet