Vi vil sikre levende lokalsamfunn

Med våre 470 butikker spredt over hele landet skal vi bidra til et levende Norge.

Vi trenger levende og attraktive lokalsamfunn over hele landet og vi vet at en dagligvarebutikk i bygda er essensielt for å oppnå dette. Derfor finner du ofte en Joker-butikk også der hvor det bor færre folk. 

Joker har butikker på mer enn 470 steder rundt om i hele landet, ja -  faktisk er vi til stede i alle landets fylker og i 213 kommuner. Dette skyldes først og fremst ildsjelene som velger å etablere butikk i sin hjembygd, og lykkes med det, i mange tilfeller mot alle odds. De gjør det av kjærlighet til bygda og med et sterkt ønske om å sikre livsgrunnlaget for de som bor der. Joker er den «Gode Naboen» og vi vet at uten oss ville Norge sannsynligvis sett helt annerledes ut.

Vi er overbevist at ett av de aller viktigste bærekraftstiltakene i vårt langstrakte land, er å holde liv i bygde-norge. Det er derfor vi eksisterer. Vårt bidrag er å være en verdifull møteplass i nærmiljøet. Vi skal gi våre kunder tilgang til varer fra lokale leverandører og produsenter, og skape rom for lokal kremmerskap. Vi skal tilby verdifulle tilleggstjenester som gir fastboende og besøkende de samme mulighetene som i byen. 

Best lokalt
Vårt særpreg er å være best lokalt! Dette betyr blant annet at:

  • Vi har butikker som er tilpasset kundene i nærområdet, og tar inn variert sortiment og lokale varer. Dersom kunden ønsker nye varer inn i den lokale butikken, lytter vi til det.
  • Vi har bank i butikk, post i butikk, spill i butikk og mye annet i butikk også
  • Vi har frihet til å yte lokal service - enten det er å kjøre varene hjem til folk eller brøyte veien til hytta for kunder som ønsker det

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bærekraftige byer og lokalsamfunnBærekraftsmål 11.png
FNs bærekraftsmål nr. 11 handler om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.