Joker skal speile samfunnets mangfold

Foto: Stian Vasvik
Joker ønsker å bidra til økt integrering i lokalsamfunnet gjennom å tilby arbeidstreningsplasser i butikkene. Kjøpmann Bhinder Singh er allerede godt i gang med dette og samarbeider tett med NAV for å få flere ut i arbeid.

– Å jobbe er viktig for selvfølelsen, å bli integrert og lære seg norsk. Hvis jeg kan bidra til det, er det bare positivt. Jeg er ikke bare kjøpmann, men også et medmenneske, sier Bhinder Singh. 

Gir drahjelp
Han kom selv til Norge i 2008. Bare en uke senere begynte han å jobbe som ryddegutt hos Joker Theresesgate. Han sto på, og lærte seg norsk. To år senere ble han daglig leder og har siden levert meget gode tall. I 2018 fikk han også ansvaret Joker Geitmyrsveien, og siden den gang har han fått ansvar for ytterligere en butikk med Joker Adamstuen.

– Så lenge man delegerer oppgaver går det helt fint, sier han.

Singh kom i kontakt med NAV for første gang i 2013. Siden har han hatt nesten ti personer – både norske og ikke-etniske nordmenn – på arbeidspraksis og språkopplæring. Mange av dem er kvinner som aldri har arbeidet før.

– I Norge har vi likestilling, og det er helt normalt for menn og kvinner å jobbe. Slik er ikke virkeligheten i mange andre land. Det er derfor viktig å gi litt drahjelp, mener den sympatiske kjøpmannen.

Målet til Singh er at alle som kommer på praksisplass og språkopplæring skal ut i fast jobb – enten hel- eller deltid. Opplæringstiden varierer. Noen trenger kanskje bare en måneds tid før de er klare, andre trenger litt mer oppfølging. Han har flere ansatte i arbeid som han har lært opp. Har han selv ikke behov, forsøker han å formidle dem til andre butikker. Alle får attest og kan bruke Singh som referanse.

Så raskt som mulig
– Målsetningen er å få folk ut i arbeidslivet så raskt som overhodet mulig, poengterer han. Joker og NorgesGruppen byr på mange karrieremuligheter, understreker Singh.

– Man trenger ikke høy utdanning, men man må være innstilt på å jobbe. Selv har jeg en nyansatt som fortsatt lærer seg norsk, og hun jobber for minst to personer.

Singh mener at en dagligvarebutikk er et godt sted for å lære seg norsk. Butikken er også en fin arena for å lære seg noe om norsk kultur og tradisjoner.

Jobber tett med NAV
NAV vurderer samarbeidet med Singh som så verdifullt at de tidligere har invitert han til å holde foredrag i Oslo kommune for rundt 85 mennesker. Hensikten var å motivere folk til å komme seg ut i arbeidslivet.

– Jeg vil gjerne få fram at det finnes mange muligheter, selv om man kommer fra et annet land
og kanskje aldri har jobbet før. Jeg er selv et godt eksempel på at man kan lykkes, hvis man bare er villig til å stå på.

Det å ha en jobb å gå til er viktig, og samarbeidet mellom Singh og NAV gir flere denne muligheten. Men samarbeidet gir også Singh muligheter.  

– Det betyr mye å lykkes i arbeidslivet. Og ikke minst er det en flott mulighet til å få tak i flinke folk, understreker han.

Joker skal speile samfunnets mangfold
Initiativet til Singh er helt i tråd med Jokers mål innen arbeidstrening:
- Joker skal tilrettelegge for økt integrering i lokalsamfunnet gjennom å bruke lokalbutikken som arena for arbeidstrening, forteller bærekraftsansvarlig i Joker, Frank Ellingjord-Dale.

- Arbeidstreningen skal også bidra til økt mangfold, for å nå målene om å speile samfunnets sammensetning på en god måte, forklarer han. 

Anstendig arbeid og økonomisk vekstBærekraftmål nr.8.jpg
FN målsetter at vi innen 2030 skal oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

Kilde: fn.no