Joker skal redusere matsvinn med 70 prosent

I Joker har vi en ambisiøs målsetning om å redusere matkasting med 70 % innen 2025*. Her kan du lese mer om tiltakene vi har satt i gang med for å nå målet.

Matredderbarometeret
Vi hadde aldri klart å redusere matsvinnet hadde det ikke vært for samarbeidet med våre kunder. I Matredderbarometeret teller vi hver enkelt vare, i sanntid, som selges med redusert pris gjennom Throw No More-appen. Tallene er regnet fra oppstarten med de første butikkene i april 2020. I disse tallene ligger ikke varene som vi av andre grunner selger til redusert pris, men som ikke ligger i Throw No More. I tillegg selger vi forundringsposer gjennom Too Good To Go i mer enn 400 Jokerbutikker, i september utgjorde dette 12 000 poser.

Hvordan vi jobber med matsvinn:
Å kaste mat er feil – både etisk, miljømessig og økonomisk. I Norge er likevel det årlige matsvinnet rundt 417 000 tonn. Selv om «bare» 15 % av dette kommer fra dagligvarebutikker har vi forpliktet oss, gjennom bransjeavtalen om reduksjon i matkasting, om å halvere matkastingen innen 2030. Dette målet skal vi oppnå lenge før den tid, og vi i Joker har en ambisiøs målsetning om å redusere matkasting med 70 % innen 2025. Dette er et konkret og offensivt mål, men vi er på god vei.

For å bidra til redusert matsvinn, har vi innført en rekke tiltak i butikk:

Smarte bestillingsrutiner og optimal vareflyt
For å forhindre matsvinn er det viktig at varer får lengst mulig tid hos forbruker og minst mulig tid på våre lager. I 2017 åpnet vår grossist ASKO sitt nye sentrallager i Vestby med roboter, kraner, baner, totalt 9 000 motorer og utstyr tilsvarende 400 lastebiler med reoler. Det bidrar til en mer effektiv håndtering av ferske varer som gir raskere rullering i verdikjeden og bedre holdbarhet til kunden. Det nye lageret har så langt forbedret holdbarheten til ferske kjølevarer med opp til en hel dag.
Vårt verktøy for automatisk varebestilling og driftsstøtte bidrar til mindre overproduksjon, riktige volum til butikk og mindre i retur. Det gjør at butikkene foretar riktige bestillinger, og at de kan holde matsvinnet nede.

Nedprising og datovarsling
Det mest effektive tiltaket for å redusere matsvinn i butikk har vært å prise ned varer som nærmer seg utgått på dato i butikkene. Nedprising har tradisjonelt vært en manuell jobb i butikk, der ansatte har måttet følge med på hver enkelt vare. Det er tidkrevende og vanskelig å få presist. Derfor har NorgesGruppen utviklet et datovarslingssystem som beregner beholdning i butikk. Dette systemet vil vi videreutvikle i tiden fremover og ta i bruk ny teknologi for å forbedre. Videre har vi ved hjelp av to viktige apper gjort nedprisede varer mer tilgjengelig for våre kunder, disse er:

  • Throw No More –nedprisingens Tinder
    I april 2020 lanserte Joker et samarbeid med Throw No More. Det er et digitalt utstillingsvindu for varer med kort gjenværende holdbarhet som gjør det enklere for kundene å finne nedprisede varer i en nærliggende butikk. Målinger viser også at samarbeidet skaper ytterligere reduksjon i matsvinn. Slik sett er det ikke kun et utstillingsvindu, men også et verktøy som faktisk bidrar til mindre kasting av mat. Nedprisingsdiskene i butikkene som ikke tidligere har vært tømt, er nå i større grad det. Faktisk selger vi mellom 72 og 75 % av varene som legges ut i appen. 
  • Too Good To Go
    Too Good To Go er en annen matredder-app som knytter butikker som har mat til overs sammen med folk som har lyst til å redde maten til redusert pris, i såkalte forundringsposer. Forundringsposene har en fast pris på kr. 39. Hva som er inni posen avhenger av hva som er til overs eller i ferd med å gå ut på dato den aktuelle dagen, og kan for eksempel være brød, bakervarer, kjøttpålegg, frukt og grønnsaker.
    I Joker startet vi for alvor å selge «Too Good To Go-poser» høsten 2021. I løpet av de første ukene hadde mer enn 400 butikker solgt forundringesposer herfra og den første måneden ble det solgt mer enn 12 000 poser.

Matsentralen og Matvett
Vi utfordret tidlig myndighetene og bransjen til å øke innsatsen mot matsvinn. Det gjorde vi blant annet gjennom etableringen av Matsentralen. NorgesGruppen var en av initiativtakerne til etableringen av Matsentralen i Oslo 2010, og støtter fremdeles Norges sju matsentraler med både mat og finansiering.

NorgesGruppen tok også initiativet til bransjesamarbeidet Matvett. I januar 2017 var NorgesGruppen og Matvett initiativtakere for «KuttMatsvinn 2020», en bransjeavtale for serveringsbransjen der målet var å kutte matsvinnet med 20 prosent innen 2020. Over 2 000 bedrifter har sluttet seg til avtalen.

Tilleggsmerking av holdbarhetsdato
Nærmere 60 prosent av det kartlagte matsvinnet i Norge kommer fra husholdninger. Vi ser det som en viktig oppgave å tilrettelegge for at våre kunder kan kaste mindre mat. Et tiltak har vært å innføre tilleggsmerking av holdbarhetsdato på produkter. Selv om en vare er forbi «best før»-datoen, betyr ikke det at man ikke kan spise den.

I 2017 etablerte vi et «Se, lukt, smak»-merke for å oppfordre flere til å bruke sansene sine før de kaster mat som er forbi «best før»-dato. UNIL, som leverer NorgesGruppens egne merkevarer som Jacobs Utvalgte, Eldorado og FirstPrice, er den første bransjeaktøren som systematisk har innført «Se, Lukt, Smak»-merket på sine produkter der dette merket er aktuelt å bruke. I 2018 samlet store deler av bransjen seg rundt den frivillige tilleggsmerkingen «Ofte god etter».

Produktutvikling
Mange av dagens produkter er tilpasset større husholdninger, noe som fører til at mindre husholdninger kaster mer mat enn nødvendig. Ved å utvikle produkter som passer flere av våre kundesegmenter ønsker NorgesGruppen å hjelpe kundene våre med å redusere sitt matsvinn. Eksempler er mindre og mer fleksible middagsløsninger, og Bakehusets «Våre minste brød» som er en tredjedel mindre enn vanlige brød. 

Økt bevissthet blant kunder
I 2018 gjennomførte Østfoldforskning og NorgesGruppen «Matsvinneksperimentet», der fire familier kartla matsvinn i egen husholdning. Sammen med kjøpmenn fra MENY, KIWI, Joker og SPAR fant de tiltak for kutte matsvinnet. Eksperimentet viste at med enkle grep klarte familiene å redusere sitt matsvinn med opptil 70 prosent på fire uker. 

Matavfall til dyrefôr og biodrivstoff
NorgesGruppens mål er at maten vi selger skal presses oppover i avfallshierarkiet. Det betyr at mest mulig mat skal gå til mennesker. Brød, frukt og grønt er de varene det blir mest svinn av. Når vi ikke klarer å selge eller donere denne overskuddsmaten, ønsker vi at det går til dyrefôr og produksjon av biodrivstoff. NorgesGruppen har gjennom sine renovatøravtaler sikret at matavfallet fra majoriteten av butikkene utnyttes til biogassproduksjon. Videre sorterer de fleste av våre butikker ut brød og bakevarer og sender dette i retur med bakerbilen slik at det kan utnyttes som dyrefôr. 

Dette jobber vi med videre:

  • Vi vil integrere holdbarhetsdatoene i selve strekkodene på produktene. Det vil gjøre det enda lettere for butikker å holde nøyaktig, oppdatert oversikt over når varene går ut på dato slik at vi kan håndtere dem før de blir kastet. Dette innebærer en overgang fra tradisjonelle strekkoder til QR-koder på matvarene. Dette vil være et kjempeløft for hele bransjen og være til stor hjelp for å forhindre matkasting.
  • Vi skal videreutvikle Throw no More-appen slik at vi får enda flere varer synliggjort for kundene våre. Blant annet jobber vi aktivt for å få varer uten strekkoder ut i appen, frem til nå har dette ikke vært mulig. Eksempler på slike varer er, uemballerte varer som frukt og grønt samt brød og bakevarer.

*Når vi sier at vi skal redusere matkasting med 70% innen 2025, så er dette målt mot 2015. Årsaken til at vi har satt 2015 som baisiår, er at dette er det første året vi rapporterte på reduksjon i matsvinnet. I 2021 har vi oppnådd en reduksjon på 18 % i Joker.

Relatert innhold

Too Good To Go hos Joker

Too Good To Go hos Joker

Joker samarbeider med matredder-appen Too Good To Go. Sammen med våre kunder ønsker vi å redusere matsvinn ytterligere!

Les mer her om hvordan du enkelt kan bruke Too Good To Go her
Joker reduserer matsvinnet med Throw No More

Joker reduserer matsvinnet med Throw No More

– Du ser hvilke nedsatte varer butikken til enhver tid har i appen og kan enkelt stikke innom for å handle

Les mer om hvordan du enkelt kan bruke Throw No More her