Joker skal redusere matsvinn med 70 prosent

I Joker har vi en ambisiøs målsetning om å redusere matkasting med 70 % innen 2025*. Her kan du lese mer om tiltakene vi har satt i gang med for å nå målet.

Hvordan vi jobber med matsvinn
Å kaste mat er feil – både etisk, miljømessig og økonomisk. I Norge er likevel det årlige matsvinnet rundt 400 000 tonn. Selv om «bare» 15 % av dette kommer fra dagligvarebutikker har vi forpliktet oss, gjennom bransjeavtalen om reduksjon i matkasting, om å halvere matkastingen innen 2030. Dette målet skal vi oppnå lenge før den tid, og vi i Joker har en ambisiøs målsetning om å redusere matkasting med 70 % innen 2025. Dette er et konkret og offensivt mål, men vi er på vei.

Nedprising og datovarsling
Det mest effektive tiltaket for å redusere matsvinn i butikk har vært å prise ned varer som nærmer seg utgått på dato i butikkene. Nedprising har tradisjonelt vært en manuell jobb i butikk, der ansatte har måttet følge med på hver enkelt vare. Det er tidkrevende og vanskelig å få presist. Derfor har NorgesGruppen utviklet et datovarslingssystem som beregner beholdning i butikk. Dette systemet vil vi videreutvikle i tiden fremover og ta i bruk ny teknologi for å forbedre. Videre har vi ved hjelp av to viktige apper gjort nedprisede varer mer tilgjengelig for våre kunder, disse er:

  • Throw No More – nedprisingens Tinder
    I april 2020 lanserte Joker et samarbeid med Throw No More. Det er et digitalt utstillingsvindu for varer med kort gjenværende holdbarhet som gjør det enklere for kundene å finne nedprisede varer i en nærliggende butikk. Målinger viser også at samarbeidet skaper ytterligere reduksjon i matsvinn. Slik sett er det ikke kun et utstillingsvindu, men også et verktøy som faktisk bidrar til mindre kasting av mat. Nedprisingsdiskene i butikkene som ikke tidligere har vært tømt, er nå i større grad det. Faktisk selger vi mellom 72 og 75 % av varene som legges ut i appen. 

Matredderbarometeret
I 2022 lanserte vi «Matredderbarometeret». Dette gir en oversikt som i sanntid forteller hvor mange varer vi har solgt gjennom Throw No More-appen siden oppstarten. I uke 38 passerte vi 6 millioner solgte varer. 

  • Too Good To Go
    Too Good To Go er en annen matredder-app som knytter butikker som har mat til overs sammen med folk som har lyst til å redde maten til redusert pris, i såkalte forundringsposer. Forundringsposene har en fast pris på kr. 39. Hva som er inni posen avhenger av hva som er til overs eller i ferd med å gå ut på dato den aktuelle dagen, og kan for eksempel være brød, bakervarer, kjøttpålegg, frukt og grønnsaker.
    I Joker startet vi for alvor å selge «Too Good To Go-poser» høsten 2021. I 2023 har vi nærmere 300 butikker som daglig tilbyr forundringsposer gjennom Too Good To Go, og i første halvår 2023 solgte vi nærmere 60.000 forundringsposer.

Smarte bestillingsrutiner og optimal vareflyt med kunstig intelligens
For å forhindre matsvinn er det viktig at varer får lengst mulig tid hos forbruker og minst mulig tid på våre lager. Vår grossist ASKO har i løpet av de siste årene investert betydelig i topp moderne lager og IT-systemer, og har lagre over hele landet med et totalt lagerareal på 370 000 m2. Anlegget på Vestby er på 100 000 m2 og er Norges største private logistikkbygg. Dette lageret har forbedret holdbarheten til ferske kjølevarer med opp til en hel dag.

NGFLYT er vår automatiske varebestilling som mange av våre butikker har innført og arbeidet med å rulle dette ut på enda flere butikker er høyt prioritert. NG-Flyt bidrar til mer effektive innkjøp og mindre utsolgt og erstatter varebestilling med håndholdt bestillingsterminal. Det gjør at butikkene foretar riktige bestillinger, og at de kan holde matsvinnet nede. I 2023 vil NGFLYT også innlemme en kunstig intelligens modul, som skal bidra til at bestillingene treffer enda bedre enn i dag

Tilleggsmerking av holdbarhetsdato
Nærmere 60 prosent av det kartlagte matsvinnet i Norge kommer fra husholdninger. Vi ser det som en viktig oppgave å tilrettelegge for at våre kunder kan kaste mindre mat. Et tiltak har vært å innføre tilleggsmerking av holdbarhetsdato på produkter. Selv om en vare er forbi «best før»-datoen, betyr ikke det at man ikke kan spise den.

I 2017 etablerte vi et «Se, lukt, smak»-merke for å oppfordre flere til å bruke sansene sine før de kaster mat som er forbi «best før»-dato. UNIL, som leverer NorgesGruppens egne merkevarer som Jacobs Utvalgte, Eldorado og FirstPrice, er den første bransjeaktøren som systematisk har innført «Se, Lukt, Smak»-merket på sine produkter der dette merket er aktuelt å bruke. I 2018 samlet store deler av bransjen seg rundt den frivillige tilleggsmerkingen «Ofte god etter».

Fra strekkoder til QR-koder
Vi holder på å integrere holdbarhetsdatoene i selve strekkodene på produktene. Det vil gjøre det enda lettere for butikker å holde nøyaktig, oppdatert oversikt over når varene går ut på dato slik at vi kan håndtere dem før de blir kastet. Dette innebærer en overgang fra tradisjonelle strekkoder til QR-koder på matvarene. Dette vil være et kjempeløft for hele bransjen og være til stor hjelp for å forhindre matkasting.

Større lokal tilpasning av sortiment
Med mer enn 450 butikker spredt utover store deler av landet, vet vi at det ikke er så lett å sette et sortiment som passer for alle butikker. Samtidig er vi avhengig av at alle butikker har varer som vi annonserer i f.eks. kundeavisen. Men å jobbe med lokale sortimentstilpasninger er et arbeid som vi nå har stort fokus på, og som vi håper vil bidra til at enkelte butikker vil oppleve mindre matsvinn av. Erfaringer så langt viser at det er mulig.

Matsentralen
Vi utfordret tidlig myndighetene og bransjen til å øke innsatsen mot matsvinn. Det gjorde vi blant annet gjennom etableringen av Matsentralen. NorgesGruppen var en av initiativtakerne til etableringen av Matsentralen i Oslo 2010, og støtter fremdeles Norges sju matsentraler med både mat og finansiering.

NorgesGruppen tok også initiativet til bransjesamarbeidet Matvett. I januar 2017 var NorgesGruppen og Matvett initiativtakere for «KuttMatsvinn 2020», en bransjeavtale for serveringsbransjen der målet var å kutte matsvinnet med 20 prosent innen 2020. Over 2 000 bedrifter har sluttet seg til avtalen og arbeidet for å redusere matkastingen fortsetter..

Produktutvikling
Mange av dagens produkter er tilpasset større husholdninger, noe som fører til at mindre husholdninger kaster mer mat enn nødvendig. Ved å utvikle produkter som passer flere av våre kundesegmenter ønsker NorgesGruppen å hjelpe kundene våre med å redusere sitt matsvinn. Eksempler er mindre og mer fleksible middagsløsninger, og justering av brødstørrelser for å kunne tilby brød som er mer tilpasset forbrukerens behov.

Økt bevissthet blant kunder
I 2018 gjennomførte Østfoldforskning og NorgesGruppen «Matsvinneksperimentet», der fire familier kartla matsvinn i egen husholdning. Sammen med kjøpmenn fra MENY, KIWI, Joker og SPAR fant de tiltak for kutte matsvinnet. Eksperimentet viste at med enkle grep klarte familiene å redusere sitt matsvinn med opptil 70 prosent på fire uker. 

Matavfall til dyrefôr og biodrivstoff
NorgesGruppens mål er at maten vi selger skal presses oppover i avfallshierarkiet. Det betyr at mest mulig mat skal gå til mennesker. Brød, frukt og grønt er de varene det blir mest svinn av. Når vi ikke klarer å selge eller donere denne overskuddsmaten, ønsker vi at det går til dyrefôr og produksjon av biodrivstoff. NorgesGruppen har gjennom sine renovatøravtaler sikret at matavfallet fra majoriteten av butikkene utnyttes til biogassproduksjon. Videre sorterer de fleste av våre butikker ut brød og bakevarer og sender dette i retur med bakerbilen slik at det kan utnyttes som dyrefôr.

*Når vi sier at vi skal redusere matkasting med 70 % innen 2025, så er dette målt mot 2015. Årsaken til at vi har satt 2015 som basisiår, er at dette er det første året vi rapporterte på reduksjon i matsvinnet. I 2021 har vi oppnådd en reduksjon på 18 % i Joker.

Relatert innhold

Too Good To Go hos Joker

Too Good To Go hos Joker

Joker samarbeider med matredder-appen Too Good To Go. Sammen med våre kunder ønsker vi å redusere matsvinn ytterligere!

Les mer her om hvordan du enkelt kan bruke Too Good To Go her
Joker reduserer matsvinnet med Throw No More

Joker reduserer matsvinnet med Throw No More

Du ser hvilke nedsatte varer butikken til enhver tid har i appen og kan enkelt stikke innom for å handle

Les mer om hvordan du enkelt kan bruke Throw No More her