Vi prioriterer norsk frukt og grønnsaker

– Våre kjeder har bruk for svært mye av den norske frukten og grønnsakene som kan produseres i år, så mitt budskap til frukt- og grøntprodusenter over hele landet som leverer til oss, er at de skal så og plante som planlagt. Vi vil prioritere norsk frukt og grønnsaker, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

Når det er mulig å kjøpe norske sesongvarer, har NorgesGruppen, som Joker er en del av, alltid prioritert det. Det kan vi garantere at vi også vil gjøre i år.

I likhet med andre deler av arbeidslivet, har også produsentene i frukt- og grøntnæringen uttrykt stor usikkerhet om hvordan spredningen av korona-viruset vil påvirke det kommende året. Usikkerhetsmomentene knytter seg blant annet til om det blir mulig å få tak i arbeidskraft til å høste avlingene, og om det finnes nok salgskanaler for produktene nå som serveringsmarkedet og storhusholdning opplever bråstopp i sin virksomhet.

I våre butikker skal norsk frukt og grønt ha høyeste prioritet gjennom hele året.

– Vi håper produsentene løser utfordringen med å få sådd, plantet og høstet som planlagt, og vil gjøre alt vi kan for at det skal bli et bedre salg enn noen gang for norsk frukt, bær, potet og grønnsaker i våre butikker, sier Hollevik.

Vi har en viktig rolle i den samfunnsdugnaden som nå pågår i hele Norge. I tillegg til å opprettholde matforsyningen i hele landet, og bidra til at færrest mulig blir smittet når de handler, er våre butikker også en viktig salgskanal for norske og lokale produkter.

– Denne sesongen blir det viktigere enn noen gang å prioritere norsk. Vi er optimister og tror på et godt frukt & grønt-salg dette året. Dette har vi også gitt uttrykk for til BAMA og Gartnerhallen, sier Hollevik.

Undersøkelser, salgstall og etterspørsel de siste årene viser at kundene ønsker seg, og velger, norske produkter i butikken hvis det finnes et alternativ. Det er sjelden et problem å selge ut norskprodusert, det være seg jordbær, poteter, gulrot eller epler.