Drivkraften som sikret drivstoffet

Postkontoret og banken hadde forsvunnet fra bygda. Da også bensinstasjonen måtte stenge, valgte kjøpmann Vidar Finsådal hos Joker Finsland å kjøpe stasjonen for å sikre drivstoff i bygda – og et levende lokalsamfunn.

Finsland er en bygd øverst i Kristiansand kommune – eller «Toppen av Kristiansand» som Vidar og resten av velforening ønsker at bygda skal bli kjent som etter kommunesammenslåingen i 2020. Da han kjøpte bensinstasjonen rett over gata for Joker-butikken, var dette bare ett av mange eksempler på det engasjementet han har – og den drivkraften han er for hjemstedet sitt.

Utvikling eller avvikling
For Vidar Finsådal har det å skape liv i lokalsamfunnet hele tiden vært drivkraften i det han gjør. Han gleder seg over å se at folk setter pris på at det skjer noe.

– Jeg vil bidra til at dette fortsetter å være et levende samfunn. Nærbutikkens verdi ligger i å være et sted der folk treffes og blir sett. Det å ha en nærbutikk, en bensinstasjon, og et tilbud om mat nær hjemmet er viktig for at bygda ikke skal fase ut. Jeg er opptatt av å se nye muligheter for å bidra til en levende bygd. Om det ikke er utvikling, blir det avvikling, forklarer Finsådal engasjert.

Godt naboskap fungerer toveis
I takt med at lokale arbeidsplasser forsvinner, må innbyggerne i Finsland pendle til og fra større byer. På vei til og fra jobb passerer de gjerne store matvarehus som driver priskrig, og som har et produktsortiment som krever mer hylleplass enn det finnes kvadratmeter i den lille matbutikken.

– Alle som pendler kjører forbi minst fem store butikker på veien. Det betyr at kundene våre gjør et bevisst valg hver gang de kjører hjem for å handle. De vil oss vel. Akkurat som vi skal være den gode naboen for dem, viser også de godt naboskap ved å bruke butikken. Og det er slik det må være. Godt naboskap fungerer toveis, sier Finsådal.

1400x1000px_finsland_02.jpg

Drivstoff også til kroppen
Vidar har ikke bare vært opptatt av å sikre drivstoff til bygdas bilpark. Enda viktigere er det å sikre drivstoff i form av god næring til barna i bygda.

Da kommunen la ned skolefruktordningen fordi det ikke fantes penger, begynte han å kjøre frukt til skolen hver mandag. Dette er et samarbeid med FAU, og de foreldrene som kan og vil, betaler hundre kroner i halvåret for at barna skal få fersk frukt hver dag. Butikken leverer også brød og pålegg til skolekjøkkenet og skolefritidsordningen.

Fra handlekurv til basketkurv
Når drivstoffet er på plass i unge kropper, kan energien blant annet brukes i Finsland Idrettspark. Et fantastisk flerbruksanlegg og favner et bredt utvalg av aktiviteter som basketball, fotball, sandvolleyball, tennis og friidrett. Denne parken åpnet i 2019 og hadde ikke blitt bygget uten lokale ildsjeler, som blant annet Vidar.

– Innledningsvis sponset Joker Finsland prosjektet med 60 000 kroner og etter hvert ble kommunen med på planene, forklarer kjøpmannen.

Men det finnes mange flere gode formål der den gode naboen har en finger med i spillet.

1400x1000px_finsland_01.jpg

Den gode dugnaden
Når de store konkurrentene kjører på med store priskutt og produktsortimenter, må en liten nærbutikk som Joker Finsland finne en egen måte å overleve på.

Vidar ba derfor lokalbefolkningen om hjelp til å øke butikkens omsetning, og lovet at hvis de lyktes med å øke 6 prosent ville han gi 100.000 kroner til gode formål.

Engasjementet lot ikke vente på seg. Sammen med en god kunde opprettet Vidar en gruppe som skal fordele penger til gode formål i bygda.

Og gode formål har allerede har fått gode penger. For eksempel har bygdas flotte badeplass blitt enda flottere etter en utvidelse.

Samhold er viktig uansett
Finsådal påpeker at når det kommer til å skape liv i lokalsamfunnet, er det ingen forskjell på bygd og by. Behovet for identitet og samhold er like sterkt.

– Samme hvor du er, så kan du utvikle det i nærmiljøet der du bor. Vi er avhengig av hverandre, uansett hvor vi bor, men tenker kanskje ikke over det i hverdagen, avslutter drivkraften fra Finsland.