Bygda som reddet butikken, for at butikken skulle redde bygda

Det ser lyst ut for Joker Dalsbygda i jubileumsåret. På veien hit har imidlertid lysbryteren blitt skrudd av et par ganger. Men for et bygdefolk med bankende hjerte for bygda og butikken, vil det alltid finnes håp – og alltid finnes butikk.

Dalsbygda er en bygd i Nord-Østerdalen med rundt 600 innbyggere. Den er kanskje mest kjent for å være hjembygda til Therese Johaug. Men det er flere enn henne fra bygda med pågangsmot og utholdenhet utenom det vanlige. Når det skal kjempes for å beholde butikken, virker det i hvert fall som om hele bygdefolket er i besittelse av disse evnene.

Ildsjeler tente en flamme i bygdefolket

Etter å ha rundet tusenårsskiftet gikk butikken i Dalsbygda en langsom død i møte.

Man drev både med byggevarer og dagligvarer for å få butikken til å rundt, men den gangen lå de to ulike butikkavdelingene med hundre meters avstand fra hverandre. Det ble så urasjonelt at ingen av delene var liv laga. Noe måtte gjøres for å beholde butikken, slik at ikke også Dalsbygda på sikt skulle gå en langsom død i møte. Noen ildsjeler inviterte hele bygda til informasjonsmøter i samfunnshuset. Bygdefolket både møtte opp, gikk inn med andelskapital i butikken og skrev seg opp på dugnadslista.

Hele bygda bygde

Planen var lagt. Det var bare én ting å gjøre: Å flytte byggevaren til dagligvaren, bygge ny dagligvarebutikk og sørge for rasjonell «fjøsdrift» når det gjaldt bemanning.

Det kostet både tid, penger og innsats. Men bygdefolket spleisa på alt sammen.

Det var ikke nok med penger, det måtte jobbes også. Så bygda holdt på i 14 måneder i strekk og la ned tusenvis av dugnadstimer. Og våren 2004 åpnet den nye kombinerte butikken. Da hadde bygda sammen bygd en helt ny dagligvarebutikk, kjørt inn 4000 kubikk med masse på traktor og hengere, spikret, isolert og malt. Sånn er det i en bygd med sterkt samhold og stor dugnadsånd.

1400x1000px_dalsbygda_04.jpg

Null i utbytte var gull i utbytte

Nesten alle i bygda sto nå som eiere av butikken. Men ingen fikk utbytte. Ikke i penger i hvert fall. Etter millioner av investerte kroner, var det nok av renter og avskrivninger å styre med – og målet for butikken var å gå i balanse. Men utbyttet ble målt i andre ting. Fordi butikken var hjertet i bygda, var utbyttet et levende lokalsamfunn. Og det er gull verdt.

Etter sol kommer regnskap

Etter mange gode driftsår med den nye eiermodellen, viste regnskapene negative tall igjen fra 2014. Og i juni 2016 ble butikken slått konkurs.

– De tre ukene butikken holdt stengt etter konkursen var de stilleste i Dalsbygda i manns minne, sier dagens kjøpmann hos Joker Dalsbygda, Trine Berg Lingsell.

Det virket som om hele bygdefolket hadde flyttet bort, men de hadde ikke det. De hadde bare mistet møtestedet sitt. Men det tok ikke mange dager før bygdefolket samlet seg for å legge en ny redningsplan. For butikk skulle de fortsette å ha i bygda, koste hva det koste ville.

La hele butikken i handlekurven 

Takket være stor velvilje fra panthaver Tolga-Os Sparebank, bygdemøter, stor dugnadsinnsats og investerte sparepenger, kunne butikken åpne igjen med lokalt eierskap og lokal drift allerede tre uker etter konkursen. Nå med en ny struktur og tre forskjellige selskaper. Ett eiendomsselskap, ett selskap for bygg og landbruk og ett dagligvareselskap.

Trine Berg Lingsell var en tre «Joker-damer» som investerte sparepengene i bygda og i egen arbeidsplass ved å kjøpe butikken der de tidligere hadde vært ansatt.

– Det var en stor avgjørelse å ta, og det kostet penger, men det hadde kostet mer å ikke ta denne muligheten, både for oss som investerte – og for bygda, forklarer Trine Berg Lingsell.

Lille juliaften

Trine mimrer tilbake til da hun som eier av egen butikk kunne åpne dørene for bygdefolket i begynnelsen av juli 2016. 

– Det var stor stemning og åpningdagen var helt knall. Da vi så oppmøtet på åpningsdagen var det som om det hadde vært lille julaften. Det var tydelig at bygdefolket hadde savnet å ha en butikk å gå til, smiler Trine.

Det var kaffe og bløtkake, is til ungene, og åpningstaler. Ordføreren i Os klippet snora, og mente det var et viktig signal at gledelig mange hadde møtt fram på åpningen. – Det blir hardt arbeid, men dere har bygda i ryggen, sa hun til de ansatte, og trakk fram viljen til å løfte sammen i flokk.

1400x1000px_dalsbygda_02.jpg

Et samlingssted verdt å samles om

Joker Dalsbygda er ikke bare en butikk, men et viktig sosialt møtested. I tillegg står butikken bak ulike arrangementer sammen med andre aktører i bygda. Slik styrkes samholdet og dugnadsånden i bygda.

– Vi føler at vi gjerne vil gi noe tilbake til bygda, til alle som bruker oss. Dette er en samlingsplass, sier Trine

Ikke lenge etter at Joker Dalsbygda var kommet i gang igjen etter konkursen i 2016, inviterte butikken til Halloween-fest. Og de har arrangert ostekvelder om høsten når jegerne har dratt til fjells på reinsjakt og pinnekjøttkvelder når de har for mye pinnekjøtt på lager.

– For å lykkes må vi lykkes sammen. Vi gjør hverandre gode, avslutter kjøpmannen om forbindelsen mellom bygda og butikken.