Bli din egen hotellsjef!

Du kan hate eller elske dem, men uten insekter er det heller ingen deg og meg. Sørg for å gi insektene rundt deg et godt hjem og lag et insekthotell.

Det kommer mange dårlige nyheter om tilstanden på jorda. Den dårligste av dem alle, er kanskje at insektene er i ferd med å dø ut dersom vi ikke klarer å snu den utviklingen vi ser nå. Insekter er helt avgjørende for at du og jeg kan leve på jorda og deres viktigste oppgave er å pollinere, bryte ned og være mat for andre dyr. 

Årsaken til at insektene er i ferd med å forsvinne, er måten vi lever på. Vi beslaglegger stadig større områder rundt om i verden til å produsere mat, bygge boliger og drive næringsvirksomhet, på denne måten fjerner vi det naturlige habitatet til insektene. I tillegg ødelegger vi den naturlige floraen ved å sprøyte med plantevernmidler og ved bruk av kunstgjødsel, for ikke å snakke om klimaendringene og den globale oppvarmingen. 

FNs verdensdag for bier 
Verdensdagen for bier er den 20. mai og setter søkelys på å bevare bier og andre pollenbærere.  

Hvert år på denne dagen vil FN gjøre folk ekstra oppmerksomme på betydningen å bevare bier og andre pollensankere, og FN oppmuntrer til å gjøre konkrete tiltak for å bevare og beskytte dem.  

En liten ting du kan gjøre, er å bygge et insekthotell. Her kommer et tips til hvordan du kan gjøre det. 

Slik bygger du et insekthotell

Du trenger: 

  • Ubehandlet byggemateriale av tre 
  • Rustfrie skruer
  • Hønsenetting og festemateriell til dette 
  • Kongler, grener, kvister, hule strå, gammel ved, små terrakottarukker - bruk fantasien! 

Fremgangsmåte:

  1. Lag en ramme som passer til stedet der insekthotellet skal henge. Del rammen opp i flere små rom. Tenk gjerne på hva du skal fylle de enkelte rommene med, før du bestemmer formen på dem. 
  2. Når rammen med rommene er klar, bør du feste hotellet der det skal henge. 
  3. Bor hull i vedkubber, grener o.l. som skal fungere som rommene i hotellet. Disse kan godt være lange, gjerne mer 10 cm. eller mer. Bruk bor med flere tykkelser, alt fra 1 mm til 1 cm kan brukes. 
  4. Så begynner den morsomme jobben. Fyll rommene med de tingene som du har funnet frem til. Hvert rom må gjerne fylles helt tette, husk at ferske kongler og grener gjerne krymper med tiden. 
  5. Klipp til hønsenetting og sett disse foran rommene der løse deler ligger. Dette skal du gjøre for å forhindre at innholdet faller ut, og for at fugler ikke klarer å komme til. 
  6. Beskytt gjerne hotellet med et tak i overkant, slik at det er skjermet for vind og regn eller snø. 

Insekthotell_2_1400x1000.jpg

Vær tålmodig
Noe av det beste med et insekthotel, er å se at noen flytter inn. Kanskje skjer ikke det den første sommeren, men la det henge, før eller siden vil det komme gjester her. Et synlig bevis på at du har fått besøk, er dersom en av inngangene plutselig er dekket med leire. Da er du heldig, for da er det sannsynligvis en villbie som har lagt et egg som venter på å klekkes, men vær tålmodig for det vil ikke skje før tidlig neste vår. En villbie er forskjellig fra honningbier ved at den lever alene og ikke i store samfunn.
 

Biene finner seg et passande hull i hotellet der de lager celler av voks som de legger eggene sine i, sammen med matpakker av pollen. Deretter murer de igjen inngangen med leire. Slik ser du når et hotellrom i insektshotellet ditt er opptatt. 

Det er lurt å plassere insekthotellet i en høyde på ca. 120 cm over bakken og i nærheten av der du har planter og frukttrær. Er det i tillegg ikke altfor langt til sand eller leire, så gjør du det enda enklere for villbiene å velge akkurat din hage. 

Lykke til som hotellsjef og takk for at du hjelper de skjøre insektene som er så viktig for oss.