Mer miljøvennlig emballasje

Stadig mindre plast, økt gjennvinnbarhet og utfasing av metallhermetikk er noen av grepene som blir tatt på First Price- og Eldorado-varer.

Riktig emballasje er viktig for å unngå økt matsvinn, men målet er at denne emballasjen samtidig skal være mest mulig miljøvennlig. Derfor jobbes det stadig med utvikling og forbedring og her ser du noe av det som har blitt gjort på First Price og Eldorado gjennom 2021.

Plastreduksjon
I løpet av 2021 har mengden fossil plast (plast som ikke er laget av fornybart råstoff eller av resirkulert plast) blitt redusert med mer enn 115 tonn. For eksempel har flaskene med rapsolje og solsikkeolje fra Eldorado blitt lettere og blir nå laget med 51 % resirkulert plast, dette gir en årlig plastbesparelse på 42,5 tonn.

Solsikkeolje_rapsolje_700x300.jpg

Lettere å gjenvinne
En del matvarer er avhengig av beskyttelse for å bevare kvaliteten og forhindre matsvinn. Plast er ofte det beste materialet for dette formålet. Men selv om man ikke i første omgang kan bli kvitt plasten, kan man jobbe for at den plasten man bruker skal kunne gjenvinnes enklest mulig.

Emballasje som består av ulike typer materialer er vanskelig å gjenvinne, derfor ble metallaget på innsiden av mange av First Price og Eldorado sine snacksprodukter fjernet til fordel for en pose i helplast i 2021. Dette betyr at disse posene nå kan kildesorteres som plast.

Fra metall til kartong
Metallhermetikk har et større klimaavtrykk enn andre typer embal­lasje innenfor hermetikk. Det er særlig utnytting av råvarer og produksjon av metallbokser som bidrar til dette. Metallhermetikk er generelt også tyngre å frakte enn kartong, samt at det fraktes mer luft med runde metall­bokser. Det jobbes derfor for å fase ut bruken av metall på First Price- og Eldorado-produkter og mange av disse, som brun lapskaus, er nå å finne på kartong.

Mer om hvordan vi jobber med bærekraft rundt våre egne merkevarer kan du lese i Unils bærekraftsrapport.