Rettferdig handel med Fairtrade

Fairtrade er verdens mest kjente og anerkjente sertifisering og merkeordning for rettferdig handel.

Gjennom krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Fairtrade startet som et lite initiativ i 1988, utviklet seg til en bevegelse i mange land, og er nå en solid internasjonal organisasjon som har pålitelige rammeverk for bærekraftig råvareproduksjon og rettferdig handel. Fairtrade søker å alltid legge best mulig til rette for bærekraftig produksjon av råvarer og rettferdig handel med disse. Råvareproduserende bønder og arbeidere får et stadig fastere grep om rattet i organisasjonen.

Se etter Fairtade-merket!
Fairtrade-merket er en såkalt merkeordning, altså en forbrukerveiledning på det ferdige produktetFairtrade-logo.JPG for å vise at råvareproduserende bønder og arbeidere har fått bedre handelsbetingelser og at råvarene er dyrket etter standarder for trygge arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk. Fairtrade-merket er den mest kjente merkeordningen for sosial og bærekraftig utvikling og har høy kjennskap og tillit hos forbrukere verden over. Fairtrade-merket finnes på et stort antall produkter verden over. Produkter innen en rekke kategorier, som mat og drikke, bomull og tekstil, blomster og til og med gull, handles etter Fairtrade-kriteriene og merkes med Fairtrade-merket.

Kilde: fairtrade.no