Hør våre jubileumsradioreklamer

Intet jubileum er komplett uten taler, og i våre jubileumsreklamer får du høre taler fra ulike deler av landet.