Vi bryr oss om lokalmat og småskala

Vi samarbeider med en lang rekke produsenter og leverandører, alt fra store merkevareleverandører til flere hundre små produsenter av lokalmat. Lokale produkter er viktige for både kundene våre og oss selv, og vil fortsette å være et satsingsområde i tiden som kommer.

Å støtte opp om lokalmatprodusenter er for oss en måte å bidra til å styrke matnasjonen Norge. Disse produsentene betyr lokale arbeidsplasser og bedre ressursutnyttelse, samtidig som de ofte er representanter for bærekraftig matproduksjon.

Småskalaproduksjon er riktignok ikke automatisk mer bærekraftig enn storskala matproduksjon, men det er enighet om at lokalmatprodusentene i sum representerer en bærekraftig utvikling. Dette er det flere grunner til, noen ser du her:

God ressursutnyttelse
Lokalmatprodusentene bruker som regel kortreiste ingredienser, det gjør at lokale ressurser utnyttes. I tillegg er produksjonen ofte naturlig, og med redusert risiko for rovdrift på naturen.

Lokale arbeidsplasser og produksjonsmetoder
Lokalmatprodusentene skaper lokale arbeidsplasser, og er viktige bidragsytere i lokalsamfunn rundt om i Norge. Mange av dem bruker blant annet tradisjonelle håndverksmetoder, og har gårdsutsalg eller besøkssenter, som ofte gir flere arbeidsplasser.

Mangfold ivaretas
Konvensjonelt jordbruk velger ofte arter der avlingen modnes samtidig, og som tåler innhøstingsutstyr, pakking og transport. Lokalprodusenter trenger ikke i samme grad å ta disse hensynene, siden deres produkter ikke masseproduseres for storsalg, eller skal fraktes like langt. De kan dyrke varianter som er lite brukt, og dyrker gjerne flere varianter for å forlenge innhøstingen. I sum bidrar dette til økt mangfold – genetisk og biologisk, i smaker og farger.

Kompromissløst verdidrevne
Mange lokalmatprodusenter er gründere og bønder som lever tett på naturen. I tillegg til matopplevelser og norsk matkultur, er de ofte opptatt av temaer som naturvern, jordforvaltning, dyrevelferd, ressursutnyttelse og matsvinn. Siden produsentene gjerne driver i mindre skala og har kontroll på hele verdikjeden, kan de være kompromissløse på sine hjertesaker, samtidig som de kan drive aktiv produktutvikling og innovasjon.

Du kan lese mer om lokalmat i NorgesGruppen her.