Verdens miljødag 5. juni

Vi markerer Verdens miljødag 5. juni ved å sette fokus på alle de gode plast- og miljøtiltakene som er gjennomført hittil med Handelens Miljøfond!

Verdens miljødag markeres av FN 5. juni hvert år for å øke bevisstheten om miljøspørsmål. Tema for årets miljødag er kampanjen "Restore our Earth" med fokus på restaurering og å bygge opp igjen, plante trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav og endre matforbruk. Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold for å kunne overleve på jorden.

Mål 17.pngDet er FNs miljøprogram som har ansvaret for FNs markering av dagen, og dette gjør de i samarbeid med en ny storby eller land hvert år. Temaet som blir belyst henger også sammen med miljøproblemer og utfordringer som byen eller landet har. Samtidig blir alle land, byer og lokalsamfunn oppfordret til å markere dagen der de er. I 2021 er det Pakistan som vertsland for hovedmarkeringen av Verdens miljødag. 

Du kan lese mer på FN sine sider her

Joker er stolt medlem av Handelens Miljøfond
Dersom du må kjøpe en plastpose hos oss, går 50 øre per pose til Handelens Miljøfonds viktige arbeid med å redusere plastens miljøproblemer. Tidligere i år ble det tilfelt hele 105 millioner kroner til 123 miljøprosjekter gjennom fondet. Med disse midlene forventes det blant annet å øke bruken av resirkulert plast i Norge med nærmere 10 000 tonn i løpet av neste år.

Handelens Miljøfond har også satt seg mål om å rydde 40 % av hele Norges kyst og vassdrag på tre år gjennom det ambisiøse og landsdekkende Rydd Norge-programmet.

Joker er stolt av å bidra med midler til disse viktige prosjektene. Sammen skal vi gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet!

Handelens Miljøfond skal:

  • • Redusere plastforsøpling
  • • Øke plastgjenvinning
  • • Redusere forbruk av plastbæreposer

Du kan lese mer om Handelens Miljøfond og deres prosjekter her