Ditt bidrag gir miljøeffekt

Handelens Miljøfond
Joker er stolt medlem av Handelens Miljøfond. Dersom du må kjøpe en plastpose hos oss, går 50 øre per pose til fondets viktige arbeid med å redusere plastens miljøproblemer.

Denne uken tildeler Handelens Miljøfond 105 millioner kroner til 123 miljøprosjekter. Dette er den største tildelingen i fondets historie, og forventes blant annet å bidra til å øke bruken av resirkulert plast i Norge med nærmere 10 000 tonn i løpet av neste år.

– Hvis alle prosjektene går som planlagt venter vi for eksempel at bruken av resirkulert plast i Norge vil øke fra 20 000 til 30 000 tonn i løpet av neste år, en økning på 50 prosent, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Tildelingen er fordelt på seks ulike kategorier, og prosjektene som får midler spenner over et bredt spekter av miljøområder og geografi. Fra tiltak som reduserer plastforbruket, øker kunnskap om plast og miljø og bruken av resirkulert plast, til rydding, teknologi og internasjonale tiltak som forbedrer plasthåndteringen i land med små ressurser og store plastproblemer.

For eksempel vil tildelingen bidra til å redusere forbruket av engangsplasthansker med 70 % i hotell-, restaurant- og cateringbransjen, bidra til å redusere utslipp av mikroplast fra tekstilindustrien i Kina, øke kunnskapen om påvirkningen av mikroplast på dyreliv, og rydde havbunnen med undervannsdroner (ROV).

Handelens Miljøfond har også satt seg mål om å rydde 40 % av hele Norges kyst og vassdrag på tre år gjennom det ambisiøse og landsdekkende ryddeprogrammet som fondet eier og leder; Rydd Norge-programmet.

Joker er stolt av å bidra med midler til disse viktige prosjektene gjennom Handelens Miljøfond. Sammen skal vi gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet!

Les mer om tildelingen på fondets nettsider her.