Bruk plastbæreposen din mer enn en gang

Sammen kan vi spare Norge for 100 millioner plastbæreposer i året ved å bruke posen mer enn en gang, derfor lanserer Handelens Miljøfond Lommeposen.

I Norge ble det brukt 770 millioner plastbæreposer i 2018. Det gjør oss til det landet i Norden som bruker flest plastbæreposer per innbygger.

Heldigvis brukes de fleste av disse posene til avfallshåndtering hjemme i private husholdninger, men rapporter viser at i gjennomsnitt har hver husholdning 20 % for mye plastbæreposer liggende hjemme, dvs 20 % flere plastbæreposer enn det folk trenger til søppelposer.

Hva er Lommeposen?
For at vi skal bli mer bevisste på bruken av plastposer lanserer Handelens Miljøfond nå Lommeposen. Du bretter enkelt plastbæreposen til en Lommepose og på den måten er det lettvint å ta den med seg og bruke den om igjen når du skal handle. 

Her ser du enkelt hvordan du bretter en Lommepose:


Hvorfor Lommepose?

EUs plastbæreposedirektiv krever at medlemslandene enten har et reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Norge har valgt det siste og gjennom Handelens Miljøfond skal vi sikre at midlene som samles inn brukes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast. 

Handelens Miljøfond, som Joker er en del av, ønsker at Lommeposen skal bidra til målet om 20 % reduksjon av plastbæreposer innen utgangen av 2020.