Lagde skulptur av plastsøppel

Med støtte fra Handelens Miljøfond har en billedkunstner, et idrettslag og 130 elever  ved Averøy ungdomsskole laget miljøskulpturen Plastkrabben.

Krabben er plassert ved  turistpopulære Atlanterhavsveien og er en tankevekker, skaper kunnskap om plastforsøpling og bygger gode miljøholdninger.

– Å bygge kunnskap og gode miljøholdninger er et viktig tiltak for å forhindre at plast  kommer på avveie. Det er flott å se at dette prosjektet som vi støtter skaper positive ringvirkninger, både for det lokale miljøet og turister. Et slikt prosjekt vil  også kunne inspirere til mer frivillig plastryddearbeid, sier Rasmus Hansson, daglig  leder i Handelens Miljøfond.

Søppelplukking skaper gode holdninger 
Kunstner Eirik Audunson Skaar og Havørn idrettslag er prosjektansvarlig for Plastkrabben. Skulpturen vil ikke bare være en viktig tankevekker for forbipasserende i  tiden fremover, men det ligger også viktig arbeid bak. Den er laget av søppel som 130  elever fra Averøy ungdomsskole har ryddet på et av de mest populære friluftsområdene  nord på Averøy. I tillegg har det vært workshop for elevene hvor et halvt tonn søppel ble sortert og analysert. Sorteringen beviste at søppelet kommer fra fiskerier, godsskip, industrier på land, og fra private husholdninger, strandgjester, småbåtturister og bilister. Ungdommene fikk lære at plast ikke forsvinner.    

– Elevene har gjort en fantastisk innsats og mange øyeblikk i prosjektet vil nok bli varige  minner - for eksempel da en av elevene fant en tilsynelatende ny chipspose som hadde  datostempling fra tretti år tilbake. Da blir det tydelig at plast ikke forsvinner, forteller  kunstner Eirik Audunson Skaar. 

Tankevekker om plasten i havet 
Plastkrabben ligger på spektakulære Svevestien ved Atlanterhavsveien. Veistrekningen er en av i alt 18 attraksjoner på Nasjonale turistveiers liste, og blir passert av 250 000 personer hvert år. 20- 40 000 norske og utenlandske turister samt lokalbefolkning stopper årlig for å nyte kystnaturen nettopp her. I år vil de besøkende bli møtt av den  iøyenfallende Plastkrabben som en tydelig og tankevekkende fortelling om plasten i havet.  

– Det er vår framtid og det er viktig å bli bevisstgjort og få et innblikk i hvor mye plast  det egentlig er i havet, forteller elev Øystein Mostad.

Video øverst i saken er laget av Sindre Krane Olsen.