Stolt medlem av Handelens Miljøfond

Midlene som kommer inn til fondet er øremerket gode tiltak som skal redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen og redusere bruken av plastbæreposer.

Fra 15. august 2018 vil medlemmer i Handelens Miljøfond betale en kontingent på 50 øre per plastbærepose, som brukes til disse formålene. Kundene som handler i Joker vil gjennom posene de kjøper, bidra til at prosjektene som Handelens Miljøfond støtter, kan gjennomføres. 

Handelens Miljøfond har 3 klare formål:

1. Redusere plastforsøpling
2. Redusere bruken av plastbæreposer
3. Øke plastgjenvinningen (ressurseffektivitet)

Hva er bakgrunnen for Handelens Miljøfond?

  • I Norge bruker vi mange plastposer, men så mye som 80 prosent av posene brukes minst to ganger, først og fremst som avfallsposer. EU ser på plastbæreposer som et miljøproblem, og har derfor regulert dette gjennom et eget direktiv, der man fra 1. januar 2019 er pålagt å ta betalt for plastbæreposene.
  • I Norge har handelen og myndighetene kommet frem til en felles forståelse, der handelen selv tar ansvar for å redusere de negative konsekvensene av bruk av plastbæreposer. Næringslivet, herunder Virke, Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og NHO Service og Handel, har etablert Handelens Miljøfond for å sikre at midlene som samles inn, øremerkes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast.