Handelens Miljøfond - et krafttak for miljøet!

Handelens Miljøfond skal i årene som kommer iverksette miljøtiltak, blant annet tiltak for å redusere plastposebruk.

Samarbeidet mellom Regjeringen og næringslivsorganisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Handel og Virke ble lansert i oktober i 2017.

Partene er enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «posedirektiv» gjennom Handelens Miljøfond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene. I praksis betyr dette at det legges på 50 øre per plastpose, som uavkortet går til miljøtiltak, herunder tiltak som bidrar til å redusere plastposebruken.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått på plass et miljøfond hvor midlene er øremerket gode tiltak.
I første omgang vil vi blant annet jobbe for å tilby handlenett, motivere kundene til å bruke disse om igjen, og tilrettelegge for ulike informasjonstiltak i våre butikker, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

EUs «plastposedirektiv»
EUs krav i henhold til «plastposedirektivet» er enten et fastsatt reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Norge velger nå at det tas betalt. Det er fornuftig, siden plastposer utgjør en viktig del av avfallshåndteringen i Norge. Gjennom Handelens Miljøfond vil næringslivet aktivt jobbe for å redusere bruken av plastposer i Norge blant annet gjennom prisøkning, informasjonstiltak og alternativer til plastposer.

Vi i Joker er opptatt av miljøet og i alle våre butikker vil du finne handlenett som du kan kjøpe og bruke hver gang du handler. 

Opprydding av plastforsøpling
Gjennom Handelens Miljøfond vil det bli gitt støtte til miljøorganisasjoner, foreninger og andre non-profittaktører som jobber mot forsøpling og for opprydding, både landbasert og marint, nasjonalt og internasjonalt.

Du kan lese mer om Handelens Miljøfond her