Fortsetter arbeidet med å få ned plastposeforbruket

Nordmenn bruker 782 millioner plastposer i året (2020). Handelens Miljøfond fortsetter nå kampen mot overforbruk av plastposer med dobbel styrke.

Fra 1. januar 2022 øker Handelens Miljøfond kontingenten fra 50 øre til 1 krone per plastpose. Det betyr at hver gang du kjøper en plastpose i en av våre butikker går 1 krone til Handelens Miljøfond.

Målet er å få ned plastforbruket, så det beste er at man velger å gjenbruke de plastposene man allerede har, eller velger andre løsninger enn plastposen når man er i butikken. Men noen ganger trenger man en plastpose og da er det fint at Handelens Miljøfond får inn 1 krone for hver solgte pose.

Millioner har blitt til miljøtiltak
Handelens Miljøfond ble etablert som et alternativ til en statlig avgift i forbindelse med EUs plastbæreposedirektiv i 2017. 

I dag er det Norges største private miljøfond, og har så langt delt ut over 600 millioner kroner til 500 miljøprosjekter knyttet til plast. Prosjektene strekker seg fra panteordninger for medisinsk utstyr og nye emballasjeløsninger for mat og drikke, til kollektiv opprydding langs hele den norske kystlinja, oppsamling av plastbåter og autonom plastsøppelsamling og mye mer. Fondet gir også midler til forskning på sirkulærøkonomi og utvikling av smarte fremtidige løsninger.

– På få år har vi satt i sving alt fra Norges største ryddeprogram til revolusjonerende teknologiprosjekter. Aldri før har handelen stått så samlet med felles øremerkede midler til å løse et av vår tids største miljøproblemer, sier Eirik Oland, fungerende daglig leder i Handelens Miljøfond.

Omsetter 85 prosent av plastposene i Norge
I dag omsetter Handelens Miljøfonds medlemmer over 85 prosent av det samlede antallet plastbæreposer i Norge. Rundt 70 kjeder med nær 12 000 utsalgssteder er medlem i fondet, og medlemmene spenner fra de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder til en rekke enkeltbutikker.

– Fondet gir handelen en unik mulighet til å stå sammen om å løse plastens miljøproblemer, i stedet for at alle holder på hver for seg. Når man klarer å mobilisere en så stor medlemsmengde gir det en merkbar miljøeffekt, sier Oland.

Norge på verdenstoppen i plastposebruk
Hvert år genererer vi 540 000 tonn plastavfall i Norge, det vil si 101 kilo per nordmann. I snitt kjøper hver nordmann 12 nye plastposer i måneden. Summert betyr det at vi i Norge kjøper svimlende 782 millioner plastposer i året.

–  Nordmenn er fortsatt på verdenstoppen i plastposebruk. Vi har en stor jobb å gjøre, men sammen har vi vist at koordinert og kollektiv innsats kan ta plast inn i kretsløp og vekk fra naturen, avslutter Oland.