Joker-kunder har bidratt med 3,2 millioner til Røde Kors

Gjennom 2022 har givergleden vært stor blant våre kunder.

Våre kunder har mange steder i landet mulighet til å støtte Røde Kors gjennom Pantelotteriet, og tallene for 2022 viser at de gjør det! Halvparten av de 3,2 millionene Joker-kunder har gitt til Pantelotteriet går til de lokale Røde Kors-lagene.

– Dessverre har også 2022 blitt et utfordrende år for mange. Støtten fra dere og deres kunder gjør at vi i Røde Kors kan hjelpe flere. Våre frivillige står på hver dag for å redde liv, redusere ensomhet og bedre hverdagen til barn og unge gjennom trygge møteplasser og samtaletilbud. Halvparten av midlene Røde Kors mottar fra Pantelotteriet går til aktiviteter i lokalsamfunnet hvor panteautomaten står plassert. Dermed bidrar også støtten fra Pantelotteriet til at barn og voksne i nærmiljøet til deres butikker får hjelp og omsorg, sier Ann Christin Håland, Key Account Manager for Næringsliv og samfunnsansvar i Røde Kors.

Midlene fra Pantelotteriet bidrar blant annet til å styrke beredskapen, til å motvirke ensomhet og sosial ekskludering, og til å skape trygge arenaer for barn og unge i ditt nærmiljø.

– Sammen utgjør vi en forskjell for titusenvis av mennesker. Takk igjen for at du trykker på Røde Kors-knappen når du panter, sier Ann Christin Håland, Key Account Manager for Næringsliv og samfunnsansvar i Røde Kors.

Røde Kors har frem til i dag mottatt over 500 millioner kroner fra Pantelotteriet, som et resultat av nordmenns giverglede.

Du kan lese mer om Pantelotteriet her