Arbeidernes dag og rettferdig handel

1. mai er Arbeidernes dag og tid for å fremme rettferdig handel! Joker har mål om å øke andelen av alle sertifiserte produkter i butikkene sine.

I følge FN tjener omtrent halvparten av verdens befolkning så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Derfor er det utarbeidet et eget bærekraftsmål som handler om å skape anstendige arbeidsplasser som gir økonomisk vekst. Men hva kan du som forbruker gjøre for å støtte dette?

Se etter merkeordninger og sertifiseringer neste gang du er i butikken! Mange leverandører merker nemlig sine produkter med merkeordninger som stiller krav til produktet eller måten dette er produsert på. Fairtrade jobber eksempelvis for at jordbrukssektoren i utviklingsland skal være en trygg arbeidsplass som gir gode inntekter. Et lite valg kan gjøre stor forskjell!

Under kan du lese mer om noen sertifiseringer som fremmer rettferdig handel:

Rainforest Alliance:RFA-logo.JPG
Rainforest Alliance er en internasjonal ideell organisasjon som jobber i skjæringspunktet mellom næringsliv, jordbruk og skog. Målet er å gjøre bærekraftig virksomhet til den nye normalen. Rainforest Alliance jobber for å beskytte skogene, forbedre levebrødene til bønder og skogssamfunn, fremme deres menneskerettigheter og redusere klimakrisen.

UTZ:UTZ.JPG
UTZ er en merkeordning for rettferdig handel. For å bli UTZ-sertifisert må produksjonen oppfylle krav til sosiale forhold (blant annet er barnearbeid forbudt), miljø og jordbruks- og bedriftspraksis. I 2020 slo UTZ seg sammen med Rainforest Alliance, derfor vil UTZ-merket bli erstattet av Rainforest Alliances symbol.

Fairtrade:Fairtrade-logo.JPG
Gjennom krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.


Hos Joker målsetter vi å øke andelen av sertifiserte produkter som garanterer at produksjonen har foregått på en god måte. Her kan du lese mer om ulike merkeordninger og sertifiseringer.