Holdbarhetsmerking

Ferdigpakkede matvarer skal merkes med holdbarhetsdato. Merking med holdbarhetsdato benyttes av hensyn til både helse og kvalitet. Forutsatt at maten er blitt oppbevart som beskrevet på pakningen, vil en holdbarhetsdato fortelle hvor lenge produktet beholder sine egenskaper og sin kvalitet.

Siste forbruksdag
Noen matvarer kan bli helsefarlige etter kort tid med feil oppbevaring. Disse matvarene kaller vi "lett bedervelige" og de skal merkes med "Siste forbruksdag" etterfulgt av dato. Denne typen matvarer er det ikke tillatt å selge etter at datoen har gått ut.

Best før
Matvarer som ikke er lett bedervelige skal merkes med «Best før...» eller «Best før utgangen av...» Datoen som oppgis forteller hvor lenge varen holder seg uten å tape kvalitet eller andre spesifikke egenskaper. Hvis det er nødvendig å oppbevare matvaren på en bestemt måte for at kvaliteten skal holde seg uforandret, skal det i tillegg til dato også være informasjon om anbefalt oppbevaringsmåte.
Det er tillatt å selge «Best før»-merkede matvarer etter at datoen er passert, men det vil da være butikkens ansvar at produktene har akseptabel kvalitet. Vi mener det sikreste for våre kunder er at vi ikke selger varer som er gått ut på dato, og butikkene har derfor ikke lov til å selge varer hvor datoen er passert, uavhengig av om varen er merket med «Siste forbruksdag» eller «Best før».

For noen matvarer er det ikke påkrevd med holdbarhetsmerking. Dette gjelder frisk frukt og grønnsaker og ferske bakeri- og konditorvarer som stor sett spises innen 24 timer (eks. ferske brød).