Sikkerhetsdatablader

Alle som handler kjemiske produkter i Joker-butikker skal være sikre på at de er trygge i bruk. Det skal finnes forbrukerinformasjon på baksiden av alle kjemiske produkter som selges i butikken.

I tillegg skal produsenten utarbeide et sikkerhetsdatablad hvor man kan finne ytterligere informasjon om produktet, blant annet;

- Trygg håndtering av produktet
- Lagring og avhenting av produktet
- Førstehjelp og andre tiltak ved utilsiktet utslipp

På denne siden finner du sikkerhetsdatablader for kjemiske produkter som selges i Joker-butikker.