Åpne Joker-butikk?

Er du interessert i å åpne, eller omprofilere eksisterende butikk til Joker-kjeden?

Blir du med i Joker-kjeden, oppnår du bedre inntjening, enklere drift og mer forutsigbarhet. Som medlem av Joker-kjeden er du fremdeles en selvstendig kjøpmann. Tilhørigheten til kjeden vår vil gi deg mange fordeler, samtidig som du kan bygge videre på egen erfaring og lokalkunnskap. Først og fremst skal vi bidra til at hverdagen din blir enklere. Vårt driftsapparat og våre rutiner sikrer rasjonell butikkdrift og mindre stress for deg og dine medarbeidere.

Gunstige innkjøpsavtaler

NorgesGruppen er landets største handelshus. Derfor har vi svært gode avtaler med leverandørene våre. Er du medlem av en av våre kjeder, drar du nytte av dette. Vi forhandler alle avtaler med leverandører til grunnsortimentet i butikkene. Dette sparer deg for både tid og penger.

Felles markedsføring

Når du er medlem i en av våre kjeder slipper du å bruke mye tid på markedsføring og planlegging av kampanjer i nærmiljøet. Felles markedsføring for alle kjedene utformes sentralt, i et samarbeid mellom driftsledelsen, leverandører og regionale markedsråd som består av representanter fra butikker i din region.

Verdiøkende tjenester

Gjennom NorgesGruppen er våre kjeder en foretrukket partner for Posten, Norsk Tipping, DnBNOR og andre viktige samarbeidspartnere. Dette gjør at utvalgte butikker kan tilby verdifulle tilleggstjenester i sitt nærmiljø, som bl.a. Post i butikk, Bank i butikk, pengespill og reseptfrie legemidler – tjenester som gir økt kundetilstrømming. Velger du å inngå et samarbeid med oss, bistår vi deg med å kartlegge mulighetene for verdiøkende tjenester i din butikk.

Regionalt støtteapparat

Som medlem i vår kjede har du et profesjonelt og effektivt støtteapparat rundt deg. Vår kjede er delt inn i åtte geografiske regioner som har ansvar for driftsoppfølging av våre butikker. 

Hvert regionskontor har en regionssjef og flere driftsledere. Våre medarbeidere på regionskontorene har lang erfaring med butikkdrift og kjenner hverdagen til en kjøpmann. Vi kan derfor gi deg verdifull støtte og veiledning i den daglige butikkdriften.
I tillegg sørger våre erfarne prosjektledere for at butikken blir omprofilert i hht til kjedekonseptets krav.

Kontakt vårt regionskontor i ditt fylke for nærmere informasjon.