Regionskontorer

Joker har regionskontorer fordelt i landet med hver sine geografiske ansvarsområder.

Region Øst avd. Brumunddal
Skanseveien 5
2388 Brumunddal
Tlf.: 62 33 15 00
Faks: 62 33 15 01

 

Region Øst avd. Oslo
Karenslyst Alle 12-14
0278 Oslo
Tlf.: 24 11 33 30

Region Sørøst avd. Skien
Kjørbekkvegen 46
3735 Skien
Tlf.: 24 11 33 30
Faks: 35 90 03 01

 

Region Sørøst avd. Kristiansand
Vige Havnevei 4
4633 Kristiansand
Tlf.: 24 11 33 30
Faks: 38 07 14 10

 

Region Midt og Nord avd. Ålesund
Holssletta 2 Breivika

6018 Ålesund

Tlf: 24 11 33 30
Faks: 38071410

 

Region Midt og Nord avd. Trondheim

Østre Rosten 104

7483 Trondheim
Tlf. 24 11 33 30
Faks: 72 82 00 01

 

Region Midt og Nord avd. Tromsø

c/o ASKO Nord

Gatekode 61467 nr. 84, Minken Industripark

9027 Ramfjord
Tlf. 24 11 33 30
Faks: 77 65 87 65

 

Region Vest avd. Stavanger 
Skurvemarka 21 
4330 Ålgård

Tlf.: 55 10 90 00
Faks: 55 10 91 80

 

Region Vest avd. Bergen
Magnusveien 10
5262 Arnatveit 
Tlf. 55 10 90 00
Faks: 55 10 91 80