Ukens Joker på radio 2017

Vi fortsetter radiokonseptet vårt videre i 2017

Vil du høre noen av Norges mest populære radioreklamer? Og teste ut din kunnskap om norske dialekter samtidig?

Joker har sin egen helt spesiell type radioreklame. Ekte Joker-kjøpmenn ringer inn og forteller om Ukens Joker, og en språkforsker finner særtrekk ved dialektene, som gjør at han kan fortelle hvor de ringer fra.

Språkforskeren heter Arne Torp og er professor ved Universitetet i Oslo. Alt du hører er tatt opp på direkten, uten juks. Vi som sitter i radiostudioet når kjøpmennene ringer inn, klyper oss i armen titt og ofte når Torp analyserer bløde konsonanter, pre-aspirasjon, dativformer og diftongene du bare finner på Island - og på Voss.

Uke 38

Uke 37 

Uke 36

Uke 34

Uke 33

Uke 31

Uke 28

Uke 25

Uke 24

Uke 20

Uke 19

Uke 18

Uke 13

Uke 12

Uke 11

Uke 7

Uke 5

Uke 3

Uke 2

Uke 1