Ukens Joker på radio 2015

Vil du høre noen av Norges mest populære radioreklamer? Og teste ut din kunnskap om norske dialekter samtidig?

Joker har sin egen helt spesiell type radioreklame. Ekte Joker-kjøpmenn ringer inn og forteller om Ukens Joker, og en språkforsker finner særtrekk ved dialektene, som gjør at han kan fortelle hvor de ringer fra.

Språkforskeren heter Arne Torp og er professor ved Universitetet i Oslo. Alt du hører er tatt opp på direkten, uten juks. Vi som sitter i radiostudioet når kjøpmennene ringer inn, klyper oss i armen titt og ofte når Torp analyserer bløde konsonanter, pre-aspirasjon, dativformer og diftongene du bare finner på Island - og på Voss.

Uke 52; Joker Brenneriroa

Uke 51; Joker Festningen

Uke 50; Joker Kragerø

Uke 46; Joker Kleive

Uke 42; Joker Skaland

Uke 39; Joker Rissa

Uke 34, Joker Eriksholmen

Uke 33; Joker Heggenes

Uke 30; Joker Vestkanten

Uke 28; Joker Loen

Uke 26, Joker Dalen

Uke 25; Joker Åsbygda

Uke 21; Joker Tromøy 

Uke 20; Joker Stamnes

Uke 19; Joker Sæbø

Uke 13; Joker Finnøen

Uke 11; Joker Lilland

Uke 7; Joker Ryfoss

Uke 5: Joker Hem

Uke 3: Joker Uggdal

Uke 2: Joker Skaiaa