Retur av elektronisk avfall

Elektroniske produkter inneholder miljøskadelige stoffer og må derfor ikke kastes i restavfall.  
Hos Joker kan du levere kasserte elektriske produkter, tilsvarende det som selges i butikken, tilbake til oss helt gratis.
Send oss dine tilbakemeldinger