Personvernerklæring netthandel for bedrift

Joker Netthandel for bedrift er en tjeneste som eies og driftes av Joker, et profilhus i Kjøpmannshuset Norge AS, Postboks 380 Skøyen, 0213 Oslo, organisasjonsnummer 977263646. Kjøpmannshuset Norge AS er et heleid selskap i NorgesGruppen. Kontaktopplysninger: Tlf. 24 11 33 30, e-post: nettbutikk@joker.no.

Etter personopplysningsloven har Joker rollen som behandlingsansvarlig. Behandlingen av opplysningene om deg blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

1. Formålet med behandlingen av personopplysninger.

Formålet med Joker Netthandel for bedrift er å kunne tilby privatpersoner som handler på vegne av bedrift eller organisasjon en enkel og rask måte å handle dagligvarer på. For å kunne ta imot ordre og levere varer må Joker Netthandel for bedrift behandle opplysninger om deg.

Dersom du har samtykket behandler vi personopplysninger for å sende deg nyhetsbrev og markedsføring, og for å tilpasse brukeropplevelse og nytteverdi av tjenesten gjennom tilpasset kommunikasjon og relevante tilbud (også kalt profilering).

Joker Netthandel for bedrift behandler også dine personopplysninger for å møte lovkrav, som bokføringslovens krav til lagring av kjøpstransaksjoner i fem år.

Joker Netthandel for bedrift kan bruke avidentifiserte personopplysninger for egne analyseformål, for å optimalisere butikkdrift og bedre brukeropplevelsen. 2. Hvilke opplysninger samles inn

Når du oppretter en brukerkonto registrerer du egne personopplysninger (navn, adresse, e-post, mobiltelefon) samt bedriftens organisasjonsnummer. På bakgrunn av organisasjonsnummeret hentes firmanavn, avdeling og adresse hentes fra Brønnøysundregisteret. Hvis du har NorgesGruppens bedriftskort kan du oppgi kortnummeret, og da vil bedriftens organisasjonsnummer, navn og kontaktopplysninger bli hentet fra NorgesGruppens Betalingstjenester.

Dette er opplysninger vi trenger for å kunne gjennomføre avtale om kjøp. Du kan ikke endre organisasjonsnummer når dette er fylt inn. For øvrig kan du redigere informasjon om bedriften i etterkant av automatisk utfylling.

Du kan registrere ofte brukte betalingskort. Joker Netthandel for bedrift vil da ha opplysning om de fire siste sifrene i kortet, men ikke øvrige detaljer. Detaljer som navn på kortholder, kortnummer, CVC kode, utløpsdato og kortets referanseID lagres hos vår betalingsleverandør PayEx, som tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav og er PCI-sertifisert.

Når du legger inn en ordre lagres kjøpet ditt med navn, adresse, utleveringstidspunkt, metode for levering. Det gjøres en reservasjon av beregnet beløp på ditt kort. Når varene er plukket og vektvarer beregnet, belastes kortet ditt med faktisk beløp.

Ved hjemleveranse eller utlevering av varer i butikk lagres signatur for mottaker. Inngår aldersbestemte varer i bestillingen, lagres alder på bestiller og mottaker. Mottakers ID og signatur lagres også som bekreftelse på at utlevering foregår i henhold til regelverk.

Din respons på generelle kampanjer, tilpassede kuponger, e-post og SMS utsendelser og innlogget aktivitet på nett og i app kan bli lagret.

3. Hvordan bruker Joker dine opplysninger

Vi behandler dine opplysninger for å kunne gjennomføre en avtale om kjøp, betaling og levering. Ved gjennomføring av kjøp med kort behandles kortopplysninger for å kunne verifisere betalingen. Dine samtykker, tidligere kjøp og planlagte ordre lagres for å kunne administrere kundeforholdet. Behandlingsgrunnlaget etter personvernlovverket er å kunne gjennomføre en avtale.

Vi tilbyr funksjonalitet slik at du, om du ønsker det, kan planlegge framtidige kjøp og lagre betalingskort for smidigere handleprosess.

Har du samtykket til markedsføring mottar du nyhetsbrev på e-post/SMS. Har du samtykket til profilering brukes din kjøpshistorikk og handlekurv for tilpasset kommunikasjon, for eksempel gjennom produktforslag underveis i handelen eller som markedsføring av tilbud og tilpasning av tjenesten generelt. Merk at vi ikke bruker data fra eksterne kilder i slik analyse. Behandlingsgrunnlaget her er samtykke.

4. Lagring

Vi lagrer dine kjøpstransaksjoner i fem år i tråd med krav fra bokføringsloven. For øvrig lagrer vi opplysninger for å kunne levere tjenesten. Når formålet ikke lenger er tilstede slettes opplysningene. Dersom du ber om å få en brukerkonto slettet fra Joker Netthandel for bedrift, må vi likevel beholde informasjon som kjøpshistorikk i henhold til bokføringslovens krav.

Du kan slette eventuelle lagrede kort som innlogget på Min Side.

5. Utlevering

Når du bruker ditt pålogg (brukernavn og passord) for å handle på andre av NorgesGruppens netthandel for bedrift-tjenester, utleveres kontaktopplysninger mellom netthandlene. Utleveringen reguleres i avtale, og partene har hver for seg behandlingsansvar for opplysningene. Kjøpshistorikk utleveres ikke. 6. Databehandlere

Sentrale databehandlere for Joker Netthandel for bedrift er

* NorgesGruppen Data AS for basis IKT-plattform.

* Sylinder AS for nettbutikk.

* Aera for betalingstjenester.

* ZoopIT for IT brukt for utlevering av varer bestilt igjennom nettbutikk.

* Urbantz, for utlevering av varer bestilt igjennom nettbutikk.

* Det brukes ulike transportører avhengig av hvor du bor.

NorgesGruppen Data og Sylinder er heleide datterselskaper i NorgesGruppen.

7. Databehandlere utenfor EU/EØS

NorgesGruppen Data har underleverandørene Tata Consulting Services og Accenture/IDC i India, som forestår henholdsvis drift av basis infrastruktur og applikasjonsdrift for kundesystemet. EUs modellavtale er benyttet.

8. Dine rettigheter

Du kan til enhver tid endre dine personopplysninger og eventuelle samtykker som innlogget på Min side, med unntak av organisasjonsnummer.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger og behandlinger vi gjør om deg. Du har også rett til korrigeringer, begrensninger og stopp i behandlingen i henhold til gjeldende personvernregelverk.

Ved spørsmål eller uenighet om hvordan vi behandler personopplysninger ber vi deg kontakte innsyn.netthandel@joker.no. Du kan også ringe oss på 21 61 20 00. Du kan klage på hvordan dine opplysninger behandles i Joker Netthandel for bedrift til Datatilsynet: postkasse@datatilsynet.no eller ved telefon: 22 39 69 00.

9. Cookies

Joker Netthandel for bedrift benytter også cookies i sin netthandel. Les her for mer om bruk av cookies. (https://joker.no/Om-JOKER/personvern-og-vilkar/bruk-av-cookies/)