Forretningsidè, visjon og verdier

Joker-kjeden driftes og forvaltes av Kjøpmannshuset Norge AS, NorgesGruppens største profilhus.