Reklamasjon på varer hos Joker

Har du kjøpt en dårlig vare? Bruk vår digitale reklamasjonsløsning.
Joker tilbyr deg som er Trumf-medlem muligheten til å reklamere digitalt via kjøpshistorikken/Mine kvitteringer på joker.no eller i Joker-appen. Kompenasjonen får du utbetalt i Trumf-bonus.
 
Dette gjelder kjøp gjort i Joker netthandel eller i Jokers butikker. Dersom du reklamerer via kundeservice, kan de også bruke løsningen og utbetale kompensasjonen som Trumf-bonus. Du kan følge status på reklamasjonen i kjøpshistorikken og i informasjon som sendes deg på e-post. Informasjon om vare, butikk, årsak til reklamasjon, beløp, kjøpstidspunkt og status på reklamasjonen lagres på din Trumf-profil.
 
Reklamasjoner som ikke tilfredsstiller kravene til kompensasjon slettes etter 12 mnd. Reklamasjoner som får godkjent en kompensasjon oppbevares i 5 år i henhold til bokføringsloven. For reklamasjoner har Joker og Trumf et felles behandlingsansvar. Muligheten til digital reklamasjon tilbyr vi ut fra vår berettigede interesse i å forenkle reklamasjonen for medlemmer og effektivisere kundebehandlingen. Joker vil også kunne kontakte de som ofte benytter seg av reklamasjonsmuligheten, som ledd i vår berettigede interesse i å utføre forbedringsarbeid. 

Reklamasjonskriterier

  • Varen du ønsker refusjon for må være hel / uspist / ubrukt. 
  • Varen må være innenfor forventet holdbarhet dersom du klager på kvalitet.
  • Joker forbeholder seg retten til å avvise reklamasjoner dersom det er mistanke om misbruk.  

Hvordan reklamerer du?

Har du kjøpt en dårlig vare, ber vi deg reklamere via din kvittering som du finner her.

Er du ikke Trumf-medlem, ber vi deg kontakte oss via vårt kontaktskjema