Gårdsdrift i ti generasjoner

På Galåvolden Gård i Røros er det 15.000 frittgående høner som står for hovedproduksjonen.

Gården ble ryddet i 1721 av en arbeider ved Røros Kobberverk; Jacob Mogensen Catz. Jacob var av tysk opprinnelse, og giftet seg med Anne Olsdatter fra Galåen. Første generasjon på gården var driftige brukere, og ved skiftet i 1780 hadde de en hingst, en kjøreokse, åtte kyr og seks sauer. Senere har det gått litt opp og ned, kanskje mest ned.

Flere generasjoner drev transport for kobberverket og handelsmennene på Røros i tillegg til drifta av gården. Jakt var også en viktig attåtnæring. Sist på 1800-tallet skjøt Hans Ingulfsen (6. generasjon) mellom 500 og 600 ryper i året!

I 1937 ble gården solgt ut av slekta på dødsboauksjon. Ingulfs far, Hans var da
15 år og ønsket å overta gården etter sin bestemor, men resten av familien ønsket ikke det. Etter hvert gikk han til odelssak, og etter en lang og vanskelig sak fikk han i 1946 kjøpt eiendommen tilbake til slekta.

Gården drives i dag av 9. og 10. generasjon og har mottatt flere priser for sine produkter. Hovedproduksjonen er i dag egg, og den startet i 1976 med 850 høner i bur. Eggproduksjonen er senere utvidet seks ganger - i dag er det 15.000 frittgående høner fordelt på to eiere.

Mjølkeproduksjon var fra starten i 1721 til 2007 basisen med ca 200.000 liter mjølk de siste åra. Mjølkeproduksjonen er i dag lagt inn i Galåen Samdrift der det produseres 900 000 liter mjølk i året.

Se etter Smaken av Norge-merket i din lokale Joker-butikk for å oppleve unike smaker fra lokale leverandører fra hele landet.