Om samarbeidet med Wolt

joker.no
Leveringstjenesten Wolt har utvidet distribusjonsområdet til å gjelde flere steder i Norge.