Tilbake

Dialekt-tips fra Torp

Her er noen greie målmerker:

 1. - Sier kjøpmannen jeg («jæ(i)») eller je
  er vi på Østlandet. 

 2. - Sier kjøpmannen e(g), æ(g) eller lignende, 
  er vi i resten av landet.

 3. - Bruker kjøpmannen skarre-r, 
  er vi på Sørlandet eller Vestlandet sør for Sognefjorden. 

 4. - Bruker kjøpmannen tjukk l (uttaler f.eks. jord slik at det rimer på sol), 
  er vi på Østlandet, i fjellbygdene østafjells, eller i Trøndelag).

 5. - Uttaler kjøpmannen f.eks. ord og jord med r-lyd slik at det rimer på stor, 
  er vi enten på Vestlandet eller i Nord-Norge,  eller i en by hvor som helst i landet. 

 6. - Uttaler kjøpmannen f.eks. mann og ball som manjn og baljl (med palatal n og l), 
  er vi nord for Dovre. 

 7. - Dessuten vil en ofte kunne kjenne igjen et talemål på tonefallet, 
  men dette kjennetegnet er det vanskelig å beskrive med ord eller gjengi i skrift.

  Beste helsing, Arne

Send oss dine tilbakemeldinger