Franchisetaker i Joker

Gir deg sjansen til å tjene godt, muligheten til å bestemme din egen hverdag og tryggheten av å ha et solid konsept i ryggen.

Joker er en av Norges største dagligvarekjeder målt i antall butikker. Vi har ca. 465 til sammen, rundt om i byer og bygder over hele landet. Vi opplever jevn og positiv vekst, både i omsetning, lønnsomhet for kjøpmennene og resultat for kjeden. Nå vil vi vokse videre. Derfor leter vi etter folk som vil drive sin egen Joker-butikk og bygge videre på det beste vi har skapt de siste årene.

Litt om Joker
Mens alle andre dagligvarekjeder legger ned butikkene på små steder, åpner vi nye. Vi har driftskonsepter, innkjøps- og salgspriser som gjør det lønnsomt for våre kjøpmenn å drive butikk, enten de omsetter for 15 eller 25 millioner kroner.

Vi tror på det beste i lokalt kjøpmannskap. Der andre kjeder strømlinjeformer alt, tror vi på mangfold og fargerikdom. Alt som må være effektivt, likt og gjelde for alle, gjør vi effektivt og likt for alle. Men alt det som gjør en butikk unik, som skaper glade kunder og fornøyde ansatte, gjør vi slik det er riktig der vi er – og for den kjøpmannen som er der.

Vi satser på personlig service, kjøpmenn som møter kundene sine og gjør det lille ekstra for dem. Vi vil skille oss ut, og ingenting er viktigere å enn å gjøre det på områder som nærhet, folkelighet, vennlighet og service.

Bli en del av en proff kjede

Det er ikke nok å være annerledes. Vi må være gode på å drive butikk også. Som franchisetaker hos oss får du gunstige innkjøpsbetingelser, proff markedsføring, full støtte på opplæring, drift, data, lønn, regnskap og alt som må til for å drive godt. Du får et konsept som det er enkelt å drifte, selv om det krever mye arbeid. Og du får muligheten til å tjene godt, hvis du gjør den jobben som må til.

Den gjøres best med stor grad av frihet – på ditt sted, med din kundekrets og dine egenskaper. Det handler om å forstå det lokale markedet, ta vare på kundene, lede og lære opp medarbeiderne dine, bestille og plassere varer, drive forebyggende vedlikehold og bidra til å bygge hele Joker-kjeden sterkere. 

Først og fremst ønsker vi oss nye kjøpmenn som vil lykkes og vil være med i Joker. 

Har du det som skal til?
Du ser verdien av å vaske gulvet, fylle på varer, coache og motivere dine medarbeider og tilfredsstille dine kunder. Det er du som skaper god stemning og entusiasme i butikken! Det er du som går foran og viser vei for dine medarbeidere.

Det er nettopp det daglige arbeidet i butikken som de fleste kjøpmenn trives med – det er jo her det skjer. Det er kundene vi lever av – og det er kunden som er vår aller øverste sjef. Vi vil ha kjøpmenn som er levende opptatt av å drive god butikk, som er tilstede i butikken – i kassen og på lageret. Vi vil ikke legge skjul på at det er hardt arbeid, men innsatsen blir belønnet! 

Noen formelle ting må også på plass

  • Du må registrere ditt eget aksjeselskap
  • Du må ha minimum 100.000 i aksjekapital

Mange andre kjeder stiller betydelig høyere krav både til aksjekapital og bankgaranti, men vi er aller mest opptatt av at du ønsker å gjøre ærlig og ordentlig arbeid og få betalt for innsatsen. Den «humankapitalen» er viktigere for oss en startkapitalen, selv om den også må være på plass.

Dette er gangen i søknaden din:

  • Søkeprosessen – slik søker du:

Ledige butikker annonseres på våre nettsider og andre aktuelle steder. Du kan da søke via annonsen.

Alle som blir franchisetakere i Joker må stille en bankgaranti før de tar over butikk. Dette er noe du selv må ha en dialog med banken om. Størrelse på bankgarantien er på 500.000.

  • Utvelgelsen – slik velger vi kandidater:

Kun de beste kandidatene kommer videre i prosessen – det er derfor viktig at du bruker tid på din søknad. I det første intervjuet vil du få en kort presentasjon om Joker  og deres profiler i tillegg til mer informasjon om kjeden og den aktuelle butikken du har søkt på. Deretter vil vi bli bedre kjent med deg. Vi bruker flere intervjuer, tester og andre rekrutteringsverktøy for å lære deg best mulig å kjenne. På grunnlag av dette vil kanskje du få tilbud om kontrakt.

  • Samarbeidet – slik kommer du i gang:

Alle nye kjøpmenn gjennomgår en omfattende opplæring i regi av Joker. I denne perioden vil du møte flere av våre fremgangsrike kjøpmenn, og mange av oss som jobber på Servicekontoret. Vi skal alle bidra til at du har de beste forutsetningene for å drive god butikk!

Trenger du mer informasjon? Ta kontakt med driftsdirektør i Joker, Marianne Schulstad Johannessen.