Joker Skei i Jølster søker butikksjef - noe for deg?

Om oss

Joker-kjeden er NorgesGruppens profilkjede for nærbutikker. Kjeden består av ca. 460 nærbutikker spredt over hele Norge. Merkevaren Joker forvaltes og driftes av Kjøpmannshuset Norge AS, NorgesGruppens største profilhus. Joker er den lokale butikken både der folk bor og ferierer, og vi er den kjeden som har flest søndagsåpne butikker. Vi er møteplassen i byen og på bygda. Vi var først med å løfte frem kjøpmennene som våre fremste talspersoner, og vi mener at våre kjøpmenn og deres ansatte leverer personlig og god service hver dag.

Stillingsbeskrivelse

Vårt slagord er Joker – Den gode naboen. Det er fordi gode naboar og godt naboskap er positive omgrep for oss alle.
Vi søker deg som vil jobbe hos den gode naboen, du må bry deg, hjelpe til, like å slå av en prat og være en pådrivar for det gode naboskapet.

 Joker Skei i Jølster søkjer butikksjef

 Nokre sentrale arbeidsoppgåver:

 • Jobbe for å bli den gode naboen i lokalmiljøet til butikken
 • Drifte butikken i tråd med profilen og driftskonseptet til kjeda
 • Budsjett- og resultatoppnåing i butikken
 • Oppfølging av sal, bruttoforteneste og kostnader
 • Motivere og utvikle medarbeidarar gjennom godt leiarskap
 • Personalleiing, rekruttering, opplæring og utvikling

Ønska kvalifikasjonar:

 • Du har gjerne leiarerfaring og er ein god rollemodell for medarbeidarane dine
 • Du er opptatt av service og eit godt naboskap
 • Butikkerfaring er ein fordel, men ikkje ein føresetnad
 • Du er resultatorientert og har forståing for nøkkeltal
 • Du har stå-på vilje, godt humør og er serviceinnstilt
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode samarbeidsevner og godt humør vil hjelpa deg å lykkast i jobben.

Vi kan tilby:

 • Ein sjølvstendig leiarjobb med faglege og personlege utfordringar
 • God opplæring
 • Konkurransedyktige vilkår og bonus i samsvar med avtale
 • God hjelp frå driftsapparat og servicekontor med sterk fagkompetanse
 • Forsikrings- og personalkjøpsordningar

Vi kan gjere bakgrunnskontrollar frå Semac AS ved rekruttering til butikkane våre.

Vi ser fram til å motta søknaden din via søknadslinken!

Send søknad Tilbake