Franchisetaker i Joker

Joker er en av Norges største dagligvarekjeder målt i antall butikker. Vi har ca. 465 til sammen - i by og bygd, ved fjord og fjell- i øst og vest, nord og sør.

Vi opplever jevn og positiv vekst, både i omsetning, lønnsomhet for kjøpmennene og resultat for kjeden. Nå vil vi vokse videre. Derfor leter vi etter folk som vil drive sin egen Jokerbutikk og bygge videre på det beste vi har skapt de siste årene.

Joker-kjeden er annerledes – og stolt av det!

Mens alle andre dagligvarekjeder legger ned butikkene på små steder, åpner vi nye. Vi har driftskonsepter, innkjøps- og salgspriser som gjør det lønnsomt for våre kjøpmenn å drive butikk, enten de omsetter for 15 eller 25 millioner kroner.

Vi tror på det beste i lokalt kjøpmannskap. Der andre kjeder strømlinjeformer alt, tror vi på mangfold og fargerikdom. Alt som må være effektivt, likt og gjelde for alle, gjør vi effektivt og likt for alle. Men alt det som gjør en butikk unik, som skaper glade kunder og fornøyde ansatte, gjør vi slik det er riktig der vi er – og for den kjøpmannen som er der.

Vi satser på personlig service, kjøpmenn som møter kundene sine og gjør det lille ekstra for dem, som gir kundene gode tilbud på mandager når alle andre kjeder velger lørdag, som gir tannbørsteavtaler når alle andre har bleieavtaler, som har søndagsåpent der det er mulig og lønnsomt. 

Vi vil skille oss ut, og ingenting er viktigere å enn å gjøre det på områder som nærhet, folkelighet, vennlighet og service.

Vi er proffe også.

Det er ikke nok å være annerledes. Vi må være gode på å drive butikk også. Som franchisetaker hos oss får du gunstige innkjøpsbetingelser, proff markedsføring, full støtte på opplæring, drift, data, lønn, regnskap og alt som må til for å drive godt. Du får et konsept som det er enkelt å drifte, selv om det krever mye arbeid. Og du får muligheten til å tjene godt, hvis du gjør den jobben som må til.

Den gjøres best med stor grad av frihet - på ditt sted, med din kundekrets og dine egenskaper. Den handler om å forstå det lokale markedet, ta vare på kundene, lede og lære opp medarbeiderne dine, bestille og plassere varer, drive forebyggende vedlikehold og bidra til å bygge hele Joker-kjeden sterkere. 

Landets største dagligvareaktør, nemlig NorgesGruppen, er stolte av Joker.

NorgesGruppen omfatter Ultra, Meny, Kiwi, SPAR, Joker og Nærbutikken. Gruppen er suverent største i norsk dagligvare, nesten dobbelt så stor som nummer to, nemlig Rema 1000. Det gir alle kjeder, òg alle enkelt butikker som er knyttet opp i vårt system, muskler – til å forhandle rabatter, til å få gode vareleveranser, til å produktutvikle, markedsføre og drive kontinuerlig opplæring av våre kjøpmenn, deres ansatte og folka på hovedkontoret.

NorgesGruppen er privateid. Eierne har selv vært og er kjøpmenn. De tenker langsiktig. De skal ikke gjøre ”et klipp på Børsen”, men ta vare på og utvikle virksomheten med tanke på neste generasjon. Fordi kjøpmannskapet står så sentralt, er de også meget stolte av Jokerkjeden. Den står for alt det de er oppvokst med – kremmerånd, nærhet til kunden, og stolthet over å være en serviceinstitusjon for kundene enten de bor på Frogner i Oslo, i Fredrikstad eller i Florø.

Høye krav til deg og dine egenskaper. Og tydelige til startkapitalen din.

Først og fremst ønsker vi oss nye kjøpmenn som vil lykkes og vil være med i Joker. 

Har du det som skal til?

Du ser verdien av å vaske gulvet, fylle på varer, coache og motivere dine medarbeider og tilfredsstille kunder. Det er du som skaper god stemning og entusiasme i butikken! Det er du som går foran og viser vei for dine medarbeidere.

Det er nettopp det daglige arbeidet i butikken som de fleste kjøpmenn trives med – det er jo her det skjer. Det er kundene vi lever av – og det er kunden som er vår aller øverste sjef. Vi vil ha kjøpmenn som er levende opptatt av å drive god butikk, som er tilstede i butikken – i kassen og på lageret. Vi vil ikke legge skjul på at det er hardt arbeid, men innsatsen blir belønnet! 

Noen formelle ting må også på plass.

  • Du må registrere ditt eget aksjeselskap
  • Du må ha minimum 100.000 i aksjekapital

Mange andre kjeder stiller betydelig høyere krav både til aksjekapital og bankgaranti, men vi er aller mest opptatt av at du ønsker å gjøre ærlig og ordentlig arbeid og få betalt for innsatsen. Den ”humankapitalen” er viktigere for oss en startkapitalen, selv om den også må være på plass.

Dette er gangen i søknaden din:

  • Søkeprosessen – slik søker du:

Ledige butikker annonseres på våre nettsider og andre aktuelle steder. Du kan da søke via annonsen. Alle som blir franchisetakere i Joker må stille en bankgaranti før de tar over butikk. Dette er noe du selv må ha en dialog med banken om. Størrelse på bankgarantien er på 500.000.

  • Utvelgelsen – slik velger vi kandidater:

Kun de beste kandidatene kommer videre i prosessen – det er derfor viktig at du bruker tid på din søknad. I det førsteintervjuet vil du få en kort presentasjon om Joker  og deres profiler i tillegg til mer informasjon om kjeden og den aktuelle butikken du har søkt på. Deretter vil vi bli bedre kjent med deg. Vi bruker flere intervjuer, tester og andre rekrutteringsverktøy for å lære deg best mulig å kjenne. På grunnlag av dette vil kanskje du få tilbud om kontrakt.

  • Samarbeidet – slik kommer du i gang:

Alle nye kjøpmenn gjennomgår en omfattende opplæring i regi av Joker. I denne perioden vil du møte flere av våre fremgangsrike kjøpmenn, og mange av oss som jobber på Servicekontoret. Vi skal alle bidra til at du har de beste forutsetningene for å drive god butikk!

Trenger du mer informasjon? Ta kontakt med driftsdirektør i Joker, Kjetil Flåtrud.