Hjelper flere ut i arbeidslivet

Foto: Stian Vasvik
Daglig leder for Joker Theresesgate og Joker Geitmyrsveien, Bhinder Singh, samarbeider tett med NAV for å få flere ut i arbeid.

Nylig holdt Singh foredrag for 85 mennesker hos NAV i Oslo for å motivere folk til å komme seg i jobb. 

– Å jobbe er viktig for selvfølelsen, å bli integrert og lære seg norsk. Hvis jeg kan bidra til det, er det bare positivt. Jeg er ikke bare kjøpmann, men også et medmenneske. Jeg er nok sosialt innstilt, sier Bhinder Singh. 

Gir drahjelp
Han kom selv til Norge i 2008. Bare en uke senere begynte han å jobbe som ryddegutt hos Joker
Theresesgate. Han sto på, og lærte seg norsk. To år senere ble han daglig leder og har siden levert meget gode tall. I mai fikk han også ansvaret Joker Geitmyrsveien.

– Så lenge man delegerer oppgaver går det helt fint, sier han.

Sing kom i kontakt med NAV for første gang i 2013. Siden har han hatt nesten ti personer – både
norske og ikke-etniske nordmenn – på arbeidspraksis og språkopplæring. Mange av dem er kvinner som aldri har arbeidet før.

– I Norge har vi likestilling, og det er helt normalt for menn og kvinner å jobbe. Slik er ikke virkeligheten i mange andre land. Det er derfor viktig å gi litt drahjelp, mener den sympatiske kjøpmannen.

Målet til Singh er at alle som kommer på praksisplass og språkopplæring skal ut i fast jobb – enten hel- eller deltid. Opplæringstiden varierer. Noen trenger kanskje bare en måneds tid før de er klare, andre trenger litt mer oppfølging. Han har flere ansatte i arbeid som han har lært opp. Har han selv ikke behov, forsøker han å formidle dem til andre butikker. Alle får attest og kan bruke Singh som referanse.

Så raskt som mulig
– Målsetningen er å få folk ut i arbeidslivet så raskt som overhodet mulig, poengterer han. Joker og NorgesGruppen byr på mange karrieremuligheter, understreker Singh.

– Man trenger ikke høy utdanning, men man må være innstilt på å jobbe. Selv har jeg en nyansatt som fortsatt lærer seg norsk, og hun jobber for minst to personer.

Singh mener at en dagligvarebutikk er et godt sted for å lære seg norsk. Butikken er også en fin arena for å lære seg noe om norsk kultur og tradisjoner.

– Nå i førjulstiden selger vi eksempelvis mye julemat. Dermed får man innblikk i hva nordmenn spiser og hvordan man hygger seg. Det er lærerikt.

Jobber tett med NAV
NAV vurderer samarbeidet med Singh som så verdifullt at de nylig inviterte han til å holde foredrag i Oslo kommune for rundt 85 mennesker. Hensikten var å motivere folk til å komme seg ut i arbeidslivet.

– Jeg vil gjerne få fram at det finnes mange muligheter, selv om man kommer fra et annet land
og kanskje aldri har jobbet før. Jeg er selv et godt eksempel på at man kan lykkes, hvis man bare er villig til å stå på.

Det å ha en jobb å gå til er viktig, og samarbeidet mellom Singh og NAV gir flere denne muligheten. Men samarbeidet gir også Singh muligheter.  

– Det betyr mye å lykkes i arbeidslivet. Og ikke minst er det en flott mulighet til å få tak i flinke folk, understreker han.

Send oss dine tilbakemeldinger